Home / Aktualności / Zakaz przewozu towarów niebezpiecznych i ograniczenia w ruchu pojazdów o DMC pow. 12 t na czas ŚDM

Zakaz przewozu towarów niebezpiecznych i ograniczenia w ruchu pojazdów o DMC pow. 12 t na czas ŚDM

Województwo małopolskie
W związku z uroczystymi obchodami Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 Wojewoda Małopolski wydał zakaz przewozu towarów niebezpiecznych na wyznaczonym obszarze województwa małopolskiego.

Zakaz obowiązuje:
• w dniu 27 lipca 2016 r. od godziny 12.00 do 22.00 na terenie miasta Krakowa i powiatu krakowskiego z wyłączeniem autostrady A4,
• w dniu 28 lipca 2016 r. od godziny 5.00 do 22.00 na terenie miasta Krakowa i powiatu krakowskiego z wyłączeniem autostrady A4,
• w dniu 29 lipca 2016 r. od godziny 5.00 do 22.00 na terenie miasta Krakowa, powiatu krakowskiego, powiatu wielickiego oraz powiatu oświęcimskiego,
• w dniu 30 lipca 2016 r. od godziny 5.00 do 24.00 na terenie miasta Krakowa, powiatu krakowskiego, powiatu wielickiego, powiatu wadowickiego, powiatu myślenickiego, powiatu bocheńskiego, powiatu brzeskiego oraz powiatu proszowickiego,
• w dniu 31 lipca 2016 r. od godziny 5.00 do 22.00 na terenie miasta Krakowa, powiatu krakowskiego, powiatu wielickiego, powiatu wadowickiego, powiatu myślenickiego, powiatu bocheńskiego, powiatu brzeskiego oraz powiatu proszowickiego,
• w dniu 1 sierpnia 2016 r. od godziny 5.00 do 15.00 na terenie miasta Krakowa z wyłączeniem autostrady A4.

Zakaz nie dotyczy przewozów:
towarów niebezpiecznych wykonywanych przez Państwową Straż Pożarną, Policję, Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Ochrony Rządu, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz przewozów konwojowanych przez te służby,
paliw i substancji technicznych niezbędnych dla funkcjonowania placówek szpitalnych.

Województwo Śląskie
W dniu wizyty Ojca Świętego w Częstochowie na drogach obszaru województwa śląskiego zostanie wprowadzony czasowy zakaz przewozu towarów niebezpiecznych oraz ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton.

Zakaz pojazdów będzie obowiązywał 28 lipca 2016 roku w godzinach od 4.00 do 16.00 i nie będzie dotyczył autobusów.

Zakaz obejmie obszar administracyjny Częstochowy oraz następujące odcinki dróg publicznych wykraczających poza ten obszar:
• Droga krajowa nr 1 – na odcinku od granicy z województwem łódzkim do węzła Pogoria w miejscowości Dąbrowa Górnicza;
• Droga krajowa S-1 – na odcinku od węzła Pogoria w miejscowości Dąbrowa Górnicza do zjazdu na autostradę A-4;
• Droga krajowa nr 46 – na całym obszarze województwa śląskiego;
• Droga krajowa nr 43 – na całym obszarze województwa śląskiego.

Zakaz ruchu nie będzie dotyczył:
• pojazdów Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej, Służby Celnej, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Biura Ochrony Rządu, pogotowia technicznego, jednostek ochrony przeciwpożarowej, jednostek ratownictwa chemicznego oraz jednostek służb ochrony radiologicznej i ochrony przed skażeniami;
• pojazdów biorących udział w akcjach ratowniczych, akcjach humanitarnych, usuwaniu skutków klęsk żywiołowych oraz usuwaniu awarii;
• pojazdów przewożących żywe zwierzęta;
• pojazdów przewożących sprzęt transmisyjny stacji radiowych i telewizyjnych;
• pojazdów do przewozu sprzętu dla obsługi imprez masowych organizowanych na terenie miasta Częstochowy;
• pojazdów przewożących paliwa i substancje techniczne niezbędne do funkcjonowania szpitali położonych na obszarze Częstochowy;
• pojazdów przewożących do placówek położonych na obszarze Częstochowy artykuły szybko psujące się i środki spożywcze m.in: mięso i podroby jadalne, ryby i skorupiaki, mięczaki i inne bezkręgowce wodne, produkty mleczarskie;
• pojazdów przewożących leki i środki medyczne do placówek położonych na obszarze Częstochowy;
• pojazdów przewożących paliwa lotnicze w celu zapewnienia ciągłości dostaw paliw lotniczych do MPL Katowice Airport w Pyrzowicach.

Województwo świętokrzyskie

W związku z obchodami Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016, wprowadza się zakaz drogowego przewozu towarów niebezpiecznych na następujących obszarach województwa i w następujących niżej wskazanych dniach i godzinach:
• w dniu 21.07.2016 r. od godziny 5.00 do godziny 22.00 na terenie gminy Wiślica;
• w dniu 23.07.2016 r. od godziny 5.00 do godziny 24.00 na terenie gmin Koprzywnica i Samborzec oraz Miasta Sandomierza;
• w dniach od 27.07.2016 r. do 29.07.2016 r. od godziny 5.00 do godziny 24.00 na terenie powiatu kazimierskiego.

Źródło: http://www.krakow.witd.gov.pl/

Check Also

Grupa Wielton ponownie wspiera WOŚP i zachęca do licytacji

Innowacyjne naczepy i przyczepy marki Wielton, zanim znajdą się w sprzedaży, są poddawane szczegółowym testom …

Mega Darkmarket Site