Home / Aktualności / Macrotran kupuje opony marki Goodyear

Macrotran kupuje opony marki Goodyear

Hiszpańska firma przewozowa Marcotran potwierdziła oszczędności oferowane przez opony ciężarowe Goodyear FUELMAX i KMAX.  Z testów porównawczych przeprowadzonych przez firmę wynika, że na niektórych trasach operator może rocznie zaoszczędzić prawie 1000 euro na pojazd korzystając z opon FUELMAX, natomiast długie przebiegi oferowane przez ogumienie KMAX czynią je bardziej ekonomicznymi na innych trasach.[1]

Marcotran jest międzynarodową firmą spedycyjną z siedzibą w Hiszpanii. Jej ogólnoeuropejska flota, składająca się z około 700 ciężarówek i 1200 naczep wykonuje zarówno zwykłe, regionalne przewozy, jak i najdłuższe przejazdy z Półwyspu Iberyjskiego do Moskwy. Obecnie flota w dużej mierze wyposażona jest w opony ciężarowe Goodyear FUELMAX o niskich oporach toczenia. Jednakże firma była zainteresowana porównaniem ich ze zoptymalizowanymi pod kątem przebiegów oponami Goodyear KMAX. Wyzwanie polegało na porównaniu oszczędności kosztów paliwa z parametrami związanymi z kosztem przejechania na danym ogumieniu jednego kilometra. Rezultaty wyraźnie wykazały, że obie linie opon Goodyear pomagają zmniejszyć całkowity koszt użytkowania pojazdu.

Szacowane przebiegi dla opon KMAX to od 240 tys. km dla opon na oś napędową do 450 tys. dla osi naczepy, a w przypadku opon FUELMAX to od 220 tys. km dla opon na oś napędową do 350 tys. km dla opon naczepy. Oznacza to, że w przypadku porównywania przebiegów możliwe oszczędności z używania  opon KMAX wynosiły 287.70 euro rocznie na pojazd w porównaniu z oponami FUELMAX[2].

Zużycie paliwa przy zastosowaniu opon FUELMAX wynosiło 30,38 litra/100km i 31,58 dla opon KMAX, co przekłada się na roczną oszczędność kosztów paliwa wynoszącą 1252 euro na korzyść opon FUELMAX w porównaniu z oponami KMAX[3].  Test porównywał względną oszczędność osiąganą dzięki długim przebiegom opon KMAX z oszczędnością na paliwie uzyskiwaną dzięki zastosowaniu opon FUELMAX.

W rezultacie firma Marcotran stwierdziła, że stosując opony FUELMAX na określonych trasach może zaoszczędzić łącznie 964 euro na pojazd rocznie[4].  Jednakże imponujące, długie przebiegi osiągane przez opony KMAX wykazały, że w zastosowaniach, w których głównym kryterium osiągów są przebiegi, ten model opon może być lepszym wyborem.

Testy przeprowadzone przez firmę Marcotran wskazują nie tylko na oszczędność paliwa oferowaną przez opony FUELMAX, lecz także na długie przebiegi możliwe do osiągnięcia z oponami KMAX przy jednoczesnej oszczędności paliwa. Dowodzi to, że opony FUELMAX i KMAX znacznie przyczyniają się do ograniczenia ogólnych kosztów posiadania, ponoszonych przez floty.

 

[1] W oparciu o wyniki wewnętrznych testów przeprowadzonych przez Marcotran.

[2] Obliczenia w oparciu o roczne przebiegi 150 tys. km., minimalną głębokość bieżnika 1,6 mm i ceny paliwa €0.70 za litr (bez VAT).

[3] Oszczędność paliwa wskazana przez Marcotrans.

[4] Obliczenia w oparciu o przebieg 150 tys. km rocznie.

Check Also

73 elektrycznych Renault Trucks dla Barcelony

Podczas ostatniego zamówienia publicznego z zakresu odbioru odpadów komunalnych oraz utrzymania infrastruktury, miasto Barcelona dokonało …

Mega Darkmarket Site