Home / Aktualności / Jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ryczałtów noclegowych– komentarz OCRK

Jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ryczałtów noclegowych– komentarz OCRK

24 listopada zapadł wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ryczałtów noclegowych. Zgodnie z orzeczeniem, firmy transportowe nie muszą wypłacać kierowcom ryczałtu noclegowego, jeśli zostało zapewnione miejsce do spania w kabinie pojazdu.

Trybunał Konstytucyjny wskazując na niewłaściwy sposób regulacji kwestii ryczałtów noclegowych przez ustawodawcę, zawiesił tym samym obowiązek wypłacania przez pracodawcę ryczałtu noclegowego kierowcom. W uzasadnieniu wyroku zwrócono uwagę, że przepisy nakazujące zwrot kwoty za nocleg pracownikowi delegowanemu nie odzwierciedlają specyfiki zawodu kierowcy, który jest w ciągłej podróży.

Zgodnie z art. 190 ust. 4 ustawy zasadniczej wyrok Trybunału daje również możliwość dochodzenia zwrotu zasądzonych wskutek roszczeń kierowców kwot. – Wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest jak najbardziej dobrą wiadomością dla polskich firm transportowych. Dla przedsiębiorców oznacza duże oszczędności. Zdarzało się, że sądy nakazywały wypłatę kierowcom na poczet ryczałtów noclegowych kwot sięgających 100 tys. złotych. W tym momencie firmy będą miały trzy miesiące, aby wznowić postępowania i domagać się zwrotu pieniędzy – mówi Łukasz Włoch, główny ekspert Ogólnopolskiego Centrum Rozliczania Kierowców. Czy i ile firm na taki krok się zdecyduje – trudno powiedzieć.

Trybunał Konstytucyjny uznał, że z uwagi na treść art. 8 ust. 8 rozporządzenia nr 561/2006 zapewnienie odpowiedniego miejsca do spania w kabinie samochodowej zwalnia pracodawców z ponoszenia kosztów noclegu kierowców.  Wyrok z 24 listopada 2016 r. sygn. K 11/15 zacznie obowiązywać po opublikowaniu go w Dzienniku Ustaw. Firmy mogą zaoszczędzić nawet 2 mld złotych, bo na tyle szacuje się wartość wypłacanych ryczałtów. – W tym momencie wyrok powinien korzystanie wpłynąć na firmy z branży, która począwszy od 2014 roku boryka się z wieloma problemami. Jednym z nich były właśnie roszczenia kierowców odnośnie ryczałtów – dodaje Łukasz Włoch.

 

Check Also

Przewoźniku dopilnuj nowego obowiązku, jeśli nie chcesz stracić zezwolenia na wykonywanie zawodu

Pakiet mobilności ponownie o sobie przypomina. Zgodnie ze zmianami w ustawie o transporcie drogowym, przewoźnicy …

Mega Darkmarket Site