Home / Aktualności / Scania inwestuje w odlewnię o wysokiej wydajności energetycznej

Scania inwestuje w odlewnię o wysokiej wydajności energetycznej

Nowa odlewnia Scania będzie miała trzykrotnie większą wydajność i o połowę niższe zużycie energii w porównaniu z tą działającą obecnie. Inwestycja umożliwi bardziej wydajny transport materiałów oraz recykling w przeliczeniu na wyprodukowaną jednostkę. Odlewnia zostanie wybudowana w Södertälje w Szwecjii będzie zasilana energią elektryczną z odnawialnych źródeł. Wartość inwestycji to 1,5 mld SEK.

Jeszcze bardziej wydajne silniki spalinowe, a wśród nich jednostki zasilane gazem
i biopaliwami są niezbędne, aby skutecznie uniezależnić się od paliw kopalnych
w transporcie. Nowa odlewnia odegra kluczową rolę w dostarczaniu tego typu rozwiązań
– komentuje Ruthger de Vries, wiceprezes i dyrektor produkcji i logistyki w Scania. Budowa odlewni to jedna z największych inwestycji Scania w ramach budowy nowej fabryki firmy.

Nowy, zbudowany od podstaw zakład, to najkorzystniejsze rozwiązanie, zarówno jeśli chodzi o koszty, jak i zachowanie jakości kluczowych komponentów do silników Scania. Fabryka będzie znajdowała się w sąsiedztwie naszego działu badawczo-rozwojowego, a ponadto wzmocni rolę miasta, jako europejskiego centrum produkcji silników Scania – wyjaśnia Ruthger de Vries.

Oczekiwane zużycie energii w przeliczeniu na tonę gotowych wyrobów, wyprodukowanych w nowej odlewni Scania ma być o 50 proc. niższe niż obecnie. Największą oszczędność energii przyniosą udoskonalenia w procesie wykonywania odlewów i odzysk powstającego przy tym ciepła.

Z kolei wprowadzenie nowych metod transportu materiałów oraz recykling pozwolą znacznie ograniczyć potrzeby przewozowe. Największym, pojedynczym źródłem oszczędności energii w procesie produkcyjnym będzie recykling piasku formierskiego, używanego w formach odlewniczych. Dzięki nowym rozwiązaniom możliwe będzie ponowne wykorzystywanie aż 70 proc. piasku. Obecnie powtórne używanie piasku w odlewni nie jest możliwe i każdorazowo musi on być dowożony. Choć nowa odlewnia będzie produkować trzy razy więcej wyrobów, jej zapotrzebowanie na piasek będzie takie, jak obecnie, a dowóz piasku zostanie utrzymany na dotychczasowym poziomie.

Z perspektywy zrównoważonego rozwoju, oznacza to redukcję zużycia zasobów wyczerpywalnych. Zarazem wpływ transportu piasku na klimat nie wzrośnie pomimo trzykrotnego wzrostu produkcji – dodaje Ruthger de Vries.

Przed podjęciem decyzji o budowie nowej odlewni Scania przeanalizowano jej oddziaływanie na otoczenie, w tym hałas i emisję zanieczyszczeń związaną
z produkcją i transportem. Obecnie działająca odlewnia powstała w 1914 r. i znajduje się niedaleko centrum Södertälje. Nowy zakład powstanie poza miastem na terenach przemysłowych w iejscowości Tveta położonej na zachód od drogi E20. Ze względu na plany rozbudowy infrastruktury drogowej w Södertälje, obejmującej między innymi nowe połączenia z drogą E20, w przyszłości możliwe będzie dalsze ograniczenie oddziaływania na środowisko przewozów związanych z produkcją w zakładach Scania. Zagospodarowywanie terenu dla nowej odlewni w Södertälje rozpocznie się po zakończeniu niezbędnej oceny oddziaływania na środowisko, która ma odbyć się wiosną 2018 r. Rozpoczęcie budowy jest planowane w styczniu 2019 r.

Przy pełnym wykorzystywaniu mocy produkcyjnych, w nowej odlewni będzie zatrudnionych tyle samo osób, co w obecnie działającej, czyli prawie
200 pracowników.

Check Also

20 ciągników siodłowych IVECO S-WAY dla floty Pieter Smit Theater Rock Polska

W uroczystości przekazania zamówionych ciągników IVECO S-WAY, która miała miejsce w siedzibie firmy w Łodzi …

Mega Darkmarket Site