Home / Aktualności / Volvo Trucks, a wymóg przedkładania deklaracji zużycia paliwa i emisji CO2

Volvo Trucks, a wymóg przedkładania deklaracji zużycia paliwa i emisji CO2

Od 1 stycznia 2019 r. dla wszystkich nowych samochodów ciężarowych wyprodukowanych w UE musi być dostępna deklaracja określająca ich zużycie paliwa i emisję CO2. Celem tej regulacji jest ułatwienie kupującym wyboru energooszczędnych pojazdów, o mniejszym oddziaływaniu na klimat, a tym samym ograniczenie emisji spalin w sektorze transportu drogowego. Volvo Trucks z zadowoleniem przyjmuje te nowe przepisy, traktując jej jako uzupełnienie narzędzi, które już teraz są wykorzystywane w tej branży.

– Deklaracje dostarczą naszym klientom zrozumiałych i ułatwiających dokonywanie porównań informacji o zużyciu paliwa i emisji CO2, którymi będą mogli kierować się przy wyborze samochodu ciężarowego – mówi Lars Mårtensson, dyrektor ds. środowiska naturalnego i innowacyjności w Volvo Trucks.

– Jednak najważniejszą sprawą jest fakt przykładania coraz większej wagi do kwestii wydajności energetycznej i oddziaływania na klimat. To kluczowe zagadnienie dla branży samochodowej i transportowej, a także całego społeczeństwa.

Według Międzyrządowego Zespołu ONZ ds. Zmian Klimatu (IPCC), transport drogowy odpowiada za około sześć procent globalnej emisji gazów cieplarnianych i jest sektorem gospodarki silnie zależnym od paliw kopalnych.

– Dlatego mamy nadzieję, że wraz z nowym wymogiem w zakresie składania deklaracji pojawią się także zachęty ekonomiczne, dzięki którym opłacalne stanie się zastępowanie pojazdów starych nowymi, bardziej energooszczędnymi i emitującymi mniej CO2 – podkreśla Lars Mårtensson.

Jak dotąd, w związku z nowym wymogiem informacyjnym, nie zapadały żadne decyzje w sprawie podatków lub zachęt finansowych. Jednak w przyjętej przez UE europejskiej strategii na rzecz mobilności niskoemisyjnej zakłada się spadek ilości CO2 emitowanego przez samochody ciężarowe średnio o 1,5 procent rocznie do roku 2030.

Oczywiście, wydajność energetyczna nie jest tematem nowym dla producentów samochodów ciężarowych, ani dla firm transportowych. W statystycznej europejskiej firmie transportowej wydatki na paliwo stanowią jedną trzecią kosztów jej zmiennych i dlatego wszelkie środki zmierzające do zmniejszenia zużycia paliwa są interesujące pod względem ekonomicznym. Wydajność energetyczna  jest ważnym elementem przewagi konkurencyjnej.

– Wydajność energetyczna zawsze była kluczową kwestią dla Volvo Trucks – kontynuuje Lars Mårtensson. – Od początku lat dziewięćdziesiątych zredukowaliśmy o jedną piątą* zużycie paliwa w nowo produkowanych samochodach ciężarowych i będziemy to robić w następnych latach. Poprawa wydajności energetycznej jest również najważniejszym działaniem z perspektywy ograniczania oddziaływania pojazdu na klimat.

Także klienci Volvo Trucks przeznaczają znaczne środki na poprawę swojej wydajności energetycznej. Wiele firm transportowych pokonało długą drogę w swoich dążeniach do zmniejszenia zużycia paliwa, lecz są też i takie, dla których kwestia ta nie zawsze była najistotniejsza. Zdaniem Larsa Mårtenssona, to właśnie ta druga grupa może najbardziej skorzystać na nowych deklaracjach podczas wyboru samochodu ciężarowego.

– Deklaracja jest dobrym punktem wyjścia, wskazującym kierunek, w jakim należy podążać, mimo że nie przedstawia obrazu całości. Aby osiągnąć jak najmniejsze zużycie paliwa i oddziaływania na klimat, w odniesieniu do zadań wykonywanych przez pojazd, należy indywidualnie optymalizować każdy zestaw drogowy, wybierając odpowiednie wyposażenie i usługi. Przykładami niezwykle korzystnych pod tym względem działań są: szkolenie kierowców w zakresie jazdy ekonomicznej oraz korzystanie z wydajnych narzędzi do planowania transportu. Naszym niezmiennym celem jest opracowanie kompleksowego rozwiązania, zapewniającego naszym klientom jak największą efektywność transportu, co również jest korzystne dla środowiska naturalnego – konkluduje Lars Mårtensson.

Od 1 stycznia 2019 r. na obszarze UE zacznie obowiązywać prawo, zgodnie z którym dla wszystkich nowo wyprodukowanych samochodów ciężarowych musi być dostępna deklaracja określająca ich zużycie paliwa i emisję CO2. Nowe prawo będzie wprowadzane stopniowo dla poszczególnych rodzajów pojazdów ciężarowych.

Wartości widniejące w deklaracji będą obliczane indywidualnie dla każdego, zależnie od jego fabrycznej specyfikacji i obszaru zastosowań.

Podstawę obliczeń wartości deklarowanych stanowi zatwierdzony przez UE, standaryzowany proces symulacji cykli jazdy.

Check Also

Mój elektryk MAN eTGE

Aż do 70 000 PLN mniej można zapłacić za samochód MAN TGE z napędem elektrycznym. …