Home / Aktualności / System poboru opłat w Słowenii dla pojazdów powyżej 3,5 tony

System poboru opłat w Słowenii dla pojazdów powyżej 3,5 tony

Wydział Konsularny Ambasady RP w Lublanie uprzejmie przypomina, że od 1 kwietnia 2018 r. w Republice Słowenii funkcjonować będzie nowy system poboru opłat dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t – DarsGo. Od tego dnia nie będzie możliwości uiszczania opłat drogowych w dotychczas przyjęty sposób, tj. poprzez bieżące regulowanie należności w miejscu poboru opłat, na tzw. bramkach. Równocześnie, z użytku wycofane zostaną dotychczas stosowane środki elektroniczne: karty DARS oraz tablice elektroniczne systemu ABC. Z sieci słoweńskich dróg płatnych będą mogły korzystać jedynie te pojazdy o DMC powyżej 3,5t, które zostaną zarejestrowane w systemie DarsGo oraz wyposażone w urządzenie pokładowe DarsGo, która umożliwi samodzielne naliczenie opłaty drogowej.

Wg informacji przekazanych Ambasadzie RP w Lublanie przez stronę słoweńską, w związku z uruchomieniem ww. systemu nie są przewidziane żadne okresy przejściowe związane z wdrożeniem DarsGo. W związku z tym od 1 kwietnia br. posiadanie urządzenia DarsGo przed wjazdem na sieć płatnych dróg w Słowenii będzie bezwzględnie wymagane. Brak posiadania ww. urządzenia traktowany będzie jako wykroczenie, którego popełnienie wiązać będzie się z nałożeniem mandatu karnego w wysokości od 800 euro.

Dodatkowe informacje związane z systemem DarsGo można uzyskać na infolinii DARS pod nr tel. +386 1 518 8 350, pod adresem e-mail: info@darsgo.si oraz na stronie internetowej www.darsgo.si. Ponadto uruchomiona została strona systemu DarsGo w języku polskim: https://darsgo.si/portal/pl/dom

Check Also

Shell wprowadza do Polski program Accelerate to Zero

Zespół Shell Fleet Solutions wdraża na polski rynek globalny program Accelerate to Zero, którego celem …

Mega Darkmarket Site