Home / Aktualności / Koordynator Pojazdów Autonomicznych

Koordynator Pojazdów Autonomicznych

W piątek 13.04.18 w ramach czwartej, interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Agile Commerce” w Spale odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia inicjującego powstanie innowacyjnej specjalności „Koordynator Pojazdów Autonomicznych”, która zostanie uruchomiona na kierunku Logistyka w Społecznej Akademii Nauk od roku akademickiego 2018/2019. Sygnatariuszami porozumienia, a jednocześnie strategicznymi Partnerami Projektu są: LINK Sp. z o.o., VOLVO Trucks Polska oraz Społeczna Akademia Nauk. Swoje wsparcie dla Projektu zadeklarował Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego oraz Instytut Transportu Samochodowego.

Polska jest europejskim liderem w segmencie transportów międzynarodowych. Dzięki przedsiębiorczości to właśnie rodzime firmy stały się potęgą w branży transportowej, która od pewnego czasu napotyka dwa duże problemy utrudniające dalszy rozwój. Jednym z nich i według ekspertów najważniejszym, jest brak zasobów ludzkich w postaci kierowców. Obecnie częściowo w/w braki zastępują kierowcy z krajów takich jak Ukraina i Białoruś, ale i ich jest za mało, dlatego uważa się, że docelowo problem może rozwiązać zastosowanie pojazdów autonomicznych na szerszą skalę. Pojazdy autonomiczne przemieszczają się samoczynnie pod ścisłym nadzorem koordynatora. Systemy autonomicznych pojazdów będą wspomagać pracę kierowców podczas załadunków w centrach logistycznych i w czasie jazdy w platooningu po wyznaczonych autostradach.

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi wychodząc naprzeciw problemom branży transportowej i zmieniającym się warunkom prawnym oraz brakowi zasobów ludzkich stworzyła innowacyjny program edukacyjny „Koordynator Pojazdów Autonomicznych”. Specjalność pod taką samą nazwą realizowana będzie na studiach I stopnia na kierunku Logistyka w SAN od roku akademickiego 2018/2019. Prof. dr hab. Łukasz Sułkowski Dyrektor Centrum Rozwoju Akademickiego i Kierownik Katedry Zarządzania uważa, że uczelnie wyższe, wypełniając swoją misję, powinny kształcić praktyków gotowych do podejmowania pracy zawodowej i Społeczna Akademia Nauk, tworząc wysoce upraktycznione specjalności kierunkowe, odpowiada w tym zakresie na zapotrzebowanie rynku pracy.

Partnerem strategicznym projektu jest LINK Sp. z o.o. – największa firma transportowa w Polsce specjalizująca się w transporcie drogowym w Unii Europejskiej i posiadająca flotę ponad 1300 jednostek. LINK jest częścią węgierskiej grupy transportowej WABERER’S. Jak uważa Paweł Moder Dyrektor Generalny firmy LINK, pojazdy autonomiczne i związana z nimi technologia oraz procesy zarządzania to przyszłość branży transportowej. Podkreśla także, iż firma LINK zawsze stawia na najnowsze technologie i innowacje w transporcie. Projekt stwarza wiele możliwości dla studentów SAN, którzy będą mogli odbywać praktyki zawodowe w łódzkim oddziale oraz centrali firmy LINK, gdzie poznają najnowsze systemy zarządzania pojazdami i transportem. Na najlepszych studentów czekają również oferty zatrudnienia.

Wsparcia merytorycznego dla Projektu udzielił także drugi z partnerów strategicznych – firma VOLVO Trucks Polska. Grupa Volvo jest liderem wśród producentów pojazdów ciężarowych w technologii pojazdów autonomicznych. Obecny podczas Konferencji w Spale Piotr Werner Product Team Leader w VOLVO odpowiadając na pytania zebranych podkreślił, iż samochody w pełni autonomiczne, to jeszcze wizja przyszłości, ale już dzisiaj nowoczesne systemy wsparcia kierowców znacząco poprawiają bezpieczeństwo w ruchu drogowym, a jest to dopiero pierwszy krok w kierunku autonomiczności. VOLVO prowadzi zaawansowane projekty R&D w zakresie rozwoju pojazdów autonomicznych.

Z ramienia SAN projektem i nową specjalnością zarządza dr inż. Paweł Morawski – opiekun kierunku Logistyka. Pomysłodawcą specjalności i koordynatorem projektu jest Adrian Wilisz absolwent Społecznej Akademii Nauk posiadający wieloletnią praktykę w branży transportowej, pełniąc funkcje kierownicze w firmach TSL. Jak twierdzi Adrian Wilisz, w przyszłości możliwa do osiągnięcia jest sytuacja, iż Polska stanie się centrum zarządzania ruchem pojazdów autonomicznych w Unii Europejskiej. Sesję Konferencji poświęconą stworzeniu nowej specjalności zakończyło uroczyste podpisanie porozumienia między Partnerami Projektu.

Check Also

Elektryki dla Piotrkowa Trybunalskiego

Firma Solaris Bus & Coach wygrała postępowanie przetargowe, na mocy którego dostarczy pięć autobusów bateryjnych do Piotrkowa Trybunalskiego. …

Mega Darkmarket Site