Home / Aktualności / Volvo Connect

Volvo Connect

Udostępniając Volvo Connect, nowy portal skupiający cyfrowe usługi i funkcje w ramach jednolitego interfejsu, Volvo Trucks ułatwia swoim klientom pełne wykorzystanie zalet cyfryzacji i komunikacji.

Właściciele samochodów ciężarowych i przewoźnicy coraz szerzej wykorzystują systemy telematyczne i usługi cyfrowe w celu zwiększania swojej wydajności i opłacalności, z czym jednak wiąże się niedogodność w postaci konieczności posługiwania się większą liczbą różnorodnych systemów i interfejsów. Dzięki wprowadzeniu Volvo Connect, szeroki zestaw usług elektronicznych i zdalnych zostanie zgrupowany w jednym, przyjaznym dla użytkownika portalu. Volvo Connect zostanie uruchomiony we wrześniu 2018 r. Będzie regularnie rozwijany i aktualizowany w nadchodzących latach.

– Volvo Connect zapewnia dostęp do istotnych usług i informacji, potrzebnych w codziennej pracy, grupując je w jednym miejscu – Carina Holm, menedżer projektu ds. Volvo Connect. – Poza zarządzaniem flotą i planowaniem obsługi technicznej, wspieranych będzie wiele innych aspektów działalności transportowej, w tym dotyczących administracji i przestrzegania przepisów prawa. Volvo Connect będzie także platformą sprzedaży, umożliwiającą zamawianie i aktywację dodatkowych usług. Użytkownicy zyskają możliwość dostosowania interfejsu do własnych potrzeb, tak aby najważniejsze dla nich informacje i usługi były szybko i łatwo dostępne.

Data Access – nowa, oparta na chmurze danych usługa dla posiadaczy pojazdów różnych marek

Wraz z Volvo Connect, Volvo Trucks wprowadza Data Access (Dostęp do Danych), nową usługę umożliwiającą przechowywanie danych pojazdu i dostęp do nich za pośrednictwem chmury, w oparciu o protokół rFMS (Remote FMS). Dzięki temu możliwa jest integracja tych danych z systemami administracyjnymi klienta i wykorzystywanie ich w celu zarządzania flotą bez względu na markę i model pojazdu.

W grupie pozostałych wdrażanych usług cyfrowych znajduje się m.in. Dynafleet Safety Service (Raport Bezpieczeństwa Dynafleet) – usługa ułatwiająca klientowi monitorowanie stylu jazdy kierowców i działania aktywnych systemów bezpieczeństwa – oraz Vehicle Status (Stan Pojazdu) – usługa nadzorująca kluczowe podzespoły pojazdu w celu łatwiejszej identyfikacji potencjalnych usterek, które mogą wymagać naprawy natychmiastowej lub podczas następnej obsługi technicznej.

– Na początek Volvo Connect obejmie te trzy usługi oraz dodatkowo Dynafleet i Kalendarz Serwisowy – dodaje Carina Holm. – Z czasem oferta zostanie rozszerzona. Klienci będą mogli wybierać spośród szerokiej gamy informacji, funkcji i usług pomocnych w optymalizowaniu różnych aspektów ich działalności, pochodzących zarówno do nas, jak i dostawców zewnętrznych.

Gotowi na cyfrową przyszłość

Volvo Connect jest wprowadzany na rynek w czasie, gdy cyfryzacja zmienia sposób pracy i życia ludzi. Dotyczy to również branży transportowej.

– Nowe platformy programowe, np. w obszarach współużytkowania pojazdów czy planowania podróży, kreują nowe modele biznesowe i zachowania konsumenckie – mówi Karin Falk, wiceprezes ds. usług i cech użytkowych. – We współczesnej branży transportowej ciągle istnieje duży potencjał w zakresie zwiększenia przejrzystości, efektywności i wydajności. Połączenie komunikacji z analizą danych otwiera nowe możliwości wspierania naszych klientów.

Biorąc pod uwagą szybkie tempo zmian, portal Volvo Connect został pomyślany jako rozwiązanie długofalowe. W miarę udostępniania kolejnych funkcji i informacji oraz opracowywania nowych cyfrowych usług, zarówno przez Volvo Trucks, partnerów branżowych, jak i zewnętrznych dostawców oprogramowania, Volvo Connect umożliwi klientom dostęp i wykorzystanie pełni możliwości tych rozwiązań. Ułatwi także firmom płynne wejście w ekscytującą, nową, cyfrową przyszłość.

Wprowadzanie Volvo Connect i powiązanych z nim usług na poszczególnych rynkach będzie przebiegać według indywidualnych harmonogramów.

Fakty: portal Volvo Connect

Volvo Connect grupuje cyfrowe i zdalne usługi w ramach wspólnego interfejsu, ułatwiając tym samym dostęp do danych, wiadomości i funkcji niezbędnych do efektywnego, bieżącego zarządzania działalnością. Przykłady funkcji, jakie zostaną udostępnione:

 

  • Dynafleet, nowo zaktualizowana wersja opracowanego przez Volvo Trucks systemu zarządzania flotą.
  • Kalendarz Serwisowy, aplikacja do przeglądania harmonogramu planowej obsługi technicznej pojazdu.
  • Dostęp do Danych, nowa usługa, umożliwiająca przechowywanie danych pojazdu i dostęp do nich za pośrednictwem chmury.
  • Raport Bezpieczeństwa Dynafleet, aplikacja umożliwiająca monitorowanie i identyfikację zdarzeń kluczowych z punktu widzenia bezpieczeństwa, takich jak gwałtowne hamowanie czy zapięcie pasa bezpieczeństwa, które następnie mogą być wykorzystane w celu szkolenia kierowcy.
  • Stan pojazdu, usługa monitorująca kluczowe podzespoły pojazdu oraz identyfikująca potencjalne usterki, które mogą wymagać naprawy natychmiastowej lub podczas następnej obsługi technicznej.
  • Zarządzanie Zasobami, przegląd zasobów we flocie, uwzględniający nie tylko pojazdy.

Historia Serwisowa, przegląd historii napraw pojazdu, wraz ze szczegółowym wykazem czynności, wykonanych w autoryzowanej stacji obsługi Volvo.

Check Also

73 elektrycznych Renault Trucks dla Barcelony

Podczas ostatniego zamówienia publicznego z zakresu odbioru odpadów komunalnych oraz utrzymania infrastruktury, miasto Barcelona dokonało …

Mega Darkmarket Site