Home / Aktualności / Trzeci pas dla A2

Trzeci pas dla A2

Trzech wykonawców zgłosiło chęć  wykonania analizy technicznej niezbędnej do uzyskania decyzji środowiskowej, a także opracowania Programu Funkcjonalno –  Użytkowego dla  przedsięwzięcia polegającego na dobudowaniu trzeciego pasa ruchu na autostradzie A2 na odcinku od węzła Łódź Północ do granicy z województwem mazowieckim. W Łódzkim Oddziale GDDKiA otwarto właśnie oferty.

Należy podkreślić, że jest to wstępny etap, kolejnym po uzyskaniu decyzji środowiskowej – co jest wymagane prawem także przy rozbudowie istniejących dróg – będzie ogłoszenie przetargu  – w systemie projektuj i buduj –  i w konsekwencji realizacja.

Wybór najkorzystniejszej oferty w tym postępowaniu przewidziany jest na 20 marca 2019 roku. Kwota jaką zamawiający jest w stanie przeznaczyć na realizację zamówienia, to blisko 3,27 mln złotych.

Check Also

73 elektrycznych Renault Trucks dla Barcelony

Podczas ostatniego zamówienia publicznego z zakresu odbioru odpadów komunalnych oraz utrzymania infrastruktury, miasto Barcelona dokonało …

Mega Darkmarket Site