Home / Aktualności / A2 będzie mieć po 3 pasy

A2 będzie mieć po 3 pasy

Wszystko wskazuje na to, że firma: TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o. z Gdańska wykona analizę techniczną z elementami koncepcji dla potrzeb uzyskania Decyzji Środowiskowej na poszerzenie autostrady A2 do trzech pasów dla każdej jezdni. Dziś wybrano najkorzystniejszą ofertę, spośród trzech, jakie złożono. Przy wyborze pod uwagę brano: cenę, doświadczenie projektanta i termin udzielania odpowiedzi na etapie przetargu. Cena oferty brutto, to blisko 2,48 miliona zotych. Wybór jest NIEPRAWOMOCNY.

Check Also

Pierwsza elektryczna śmieciarka pracuje już w Świebodzicach

Gmina Świebodzice mając na uwadze możliwość zmniejszenia swojego śladu węglowego inwestuje w pojazdy elektryczne. Na …

Mega Darkmarket Site