Home / Aktualności / Autosrada A2 dostanie 3 pas

Autosrada A2 dostanie 3 pas

Autostrada A2 będzie miała 3 pas w kierunku Warszawy. W łódzkim Oddziale GDDKiA w obecności Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Tomasza Żuchowskiego i parlamentarzystów Ziemi Łódzkiej, podpisano umowę na przygotowanie analizy technicznej z elementami koncepcji na budowę trzeciego pasa ruchu na autostradzie A2 od węzła Łódź Północ do granicy z województwem mazowieckim – 46,2 km. Tym samym ruszył proces przygotowawczy rozbudowy jednego z najważniejszych szlaków komunikacyjnych w kraju na kierunku wschód – zachód. To pierwszy etap przedsięwzięcia, w ramach którego wykonawca przygotuje niezbędną dokumentację, Program  Funkcjonalno – Użytkowy i uzyska ostateczną decyzję środowiskową, co pozwoli zamawiającemu na przeprowadzenie przetargu w którym zostanie wyłoniony wykonawca w formule projektuj i buduj.

Ruch na opisywanym odcinku autostrady A2 stale wzrasta. Według pomiarów z roku 2015 wynosi blisko 40 tysięcy pojazdów na dobę. Oznacza to , że wkrótce techniczne możliwości autostrady A2 w obecnym kształcie zostaną wyczerpane. Rozbudowa jest więc absolutnie niezbędna, zwłaszcza wobec planów budowy Centralnego Portu Lotniczego między Łodzią i Warszawą. Należy zaznaczyć, że projekt istniejącej autostrady przewidział w przyszłości budowę 3 pasa w miejsce obecnego pasa rozdziału, zatem istniejące obiekty inżynierskie i pozostała infrastruktura zostały przystosowane do wprowadzenia takiego rozwiązania. Uzyskanie decyzji środowiskowej zgodnie z warunkami kontraktu powinno nastąpić w ciągu 19 miesięcy Następnie, po ogłoszeniu i rozstrzygnięciu przetargu będzie można ruszać z pracami projektowymi i budową.

 

Wykonawcą analizy technicznej z elementami koncepcji jest firma TRANSPROJEKT GDAŃSKI z Gdańska, wartość kontraktu to 2,48 mln zł.

Obecnie harmonogram dla tego przedsięwzięcia przedstawia się następująco:

II kwartał 2021 roku – ogłoszenie przetargu na dokumentację techniczną i prace budowlane.

III kwartał 2021 roku – podpisanie umowy z wykonawcą.

II kwartał 2025 roku – zakończenie inwestycji.

Check Also

Elektryki dla Piotrkowa Trybunalskiego

Firma Solaris Bus & Coach wygrała postępowanie przetargowe, na mocy którego dostarczy pięć autobusów bateryjnych do Piotrkowa Trybunalskiego. …

Mega Darkmarket Site