Home / Aktualności / MAN – znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży

MAN – znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży

Na europejskim rynku pojazdów ciężarowych odnotowano niewielki wzrost wysokiego już poziomu, zaś sprzedaż jednostkowa i przychody ze sprzedaży były znacząco wyższe od wskaźników uzyskanych w roku poprzednim.

Rok finansowy 2018 w skrócie:

 • 13,9 miliarda euro – dynamiczny wzrost wartości zamówień
  [w 2017 r.: 12,4 miliarda euro]
 • 12,1 miliarda euro – przychody ze sprzedaży znacznie wyższe niż w roku poprzednim
  [w 2017 r.: 11,1 miliarda euro]
 • 332 miliony euro – lekki spadek zysku operacyjnego
  [w 2017 r.: 358 milionów euro]
 • 2,7% – spadek operacyjnego wskaźnika rentowności sprzedaży
  [w 2017 r.: 3,2%]
 • + 0,4 miliarda euro – dodatnie przepływy środków pieniężnych netto
  [w 2017 r.: – 0,3 miliarda euro]

Rok 2018 był dla Grupy MAN bogaty w wydarzenia. Firma odnotowała progres w wielu dziedzinach oraz poprawę kluczowych wskaźników finansowych. Wartość zamówień uzyskanych przez Grupę MAN wzrosła o 12% do 13,9 miliarda euro, przy równoczesnym wzroście sprzedaży o 9% do 12,1 miliarda euro.

W tym zakresie MAN Truck & Bus skorzystała na wzroście popytu, gdyż na europejskim rynku pojazdów ciężarowych ponownie odnotowano niewielki wzrost, mimo i tak wysokiego poziomu, a firmie MAN Truck & Bus udało się zwiększyć udziały w rynku. Na dużych rynkach, zwłaszcza w Niemczech, Francji, Polsce i we Włoszech, nastąpił wzrost popytu przy umiarkowanym spadku w Wielkiej Brytanii. Poza Europą rynek skurczył się do bardzo niskiego poziomu, co dotyczyło szczególnie Turcji. Sytuacja na rosyjskim rynku pojazdów ciężarowych uległa w ciągu roku pogorszeniu, odnotowano zatem jedynie minimalny wzrost w skali roku. Korzystne zmiany nastąpiły w 2018 r. na europejskim rynków autobusów. Wskaźniki liczby zamówień i przychody ze sprzedaży MAN Truck & Bus w 2018 r. znacząco wzrosły względem roku poprzedniego.

Sprzedaż jednostkowa w sektorze ciężarówek wzrosła o 14% w porównaniu z danymi za rok poprzedni i wyniosła 95.352 pojazdów. Wspomniane dane obejmują także 7.871 samochodów dostawczych MAN TGE. Sprzedaż jednostkowa w sektorze autobusów także wzrosła o 14%, dzięki sprzedaży w 2018 roku 7.204 sztuk autobusów i autokarów MAN i NEOPLAN.

W 2018 r. korzystne zmiany odnotowała także MAN Latin America, która zachowała wiodącą pozycję na brazylijskim rynku pojazdów ciężarowych o dmc powyżej 5t, a także w segmencie autobusów. Dzięki poprawie sytuacji ekonomicznej w kraju na brazylijskim rynku pojazdów komercyjnych odnotowano znaczący wzrost. Do poprawy sytuacji przyczyniła się także inwestycja władz w nowy program autobusów szkolnych. MAN Latin America odnotowała w 2018 r. znacznie wyższe niż w roku poprzednim wskaźniki liczby zamówień i przychodów ze sprzedaży.

Po latach strat MAN Latin America znów osiągnęła dodatnią rentowność. Przeciwwagą dla korzystnego wzrostu przychodów ze sprzedaży MAN Truck & Bus były jednak, między innymi, wyższe wydatki na nowe produkty i rynki oraz silna konkurencja. Co więcej, znaczne wydatki poniesiono także w związku z potrzebą restrukturyzacji działalności w Indiach. Skorygowany o wspomniane pozycje zysk operacyjny MAN Truck & Bus utrzymał się na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego.

Zysk operacyjny Grupy MAN wyniósł ogółem 332 miliony euro, co oznaczało niewielki spadek względem roku poprzedniego. W proporcji do znacznie wyższego przychodu ze sprzedaży, operacyjny wskaźnik zysku ze sprzedaży Grupy MAN uległ obniżeniu do 2,7%.

W roku finansowym 2018 Grupa MAN przekroczyła zakładane cele pod względem wartości sprzedaży jednostkowej i przychodów ze sprzedaży, lecz jedynie w ograniczonym stopniu osiągnęła cele dotyczące zysków. Rentowność Grupy MAN w 2018 r. była nadal znacznie poniżej przyjętego celu strategicznego. Firma intensywnie pracuje nad osiągnięciem trwałej poprawy.

Joachim Drees, prezes zarządu MAN SE, wyjaśnia: „Fakt, że MAN udało się zwiększyć udział w europejskim rynku i osiągnąć znaczny wzrost w Brazylii, był zachęcający. Wysoki wolumen sprzedaży miał korzystny wpływ na zyski. Równocześnie musieliśmy jednak dokonać restrukturyzacji naszej działalności w Indiach, która stała się konieczna w wyniku naszej decyzji, by realizować naszą strategię rozwoju produktów przyszłości. Dla osiągnięcia przyszłego wzrostu i realizacji zamierzonych celów dotyczących dochodowości niezbędne są jednak ciągłe usprawnienia i osiągnięcie doskonałości operacyjnej. Oprócz wysokiego poziomu dokonywanych inwestycji, stanowiących istotny element wspomnianego procesu, wszystkie projekty poddajemy krytycznej ocenie i określamy wyraźne priorytety dotyczące niezbędnych działań w zakresie badań i rozwoju.”

Główną siłą napędową przyszłych sukcesów firmy jest jej ścisła integracja z GRUPĄ TRATON, która została utworzona w 2018 r. i zastąpiła byłą Grupę Volkswagen Truck & Bus. MAN Truck & Bus, Scania i MAN Latin America ściśle ze sobą współpracują, działając pod parasolem TRATON. Firmy wspólnie opracowują zasadnicze elementy układów napędowych. Silniki, przekładnie, osie i układy oczyszczania spalin tworzone są na wspólnych platformach, a następnie są stosowane przez poszczególne marki. Celem jest osiągnięcie przez TRATON i marki MAN, Scania i Volkswagen Caminhões e Ônibus pozycji światowego lidera. Marki zachowają w pełnym zakresie swoją tożsamość i obowiązki operacyjne.

Zarząd MAN SE przewiduje w 2019 r. niewielki wzrost przychodów Grupy MAN. Zysk na działalności operacyjnej i rentowność sprzedaży Grupy MAN ulegną w 2019 r. zauważalnej poprawie w porównaniu z rokiem poprzednim.

Check Also

73 elektrycznych Renault Trucks dla Barcelony

Podczas ostatniego zamówienia publicznego z zakresu odbioru odpadów komunalnych oraz utrzymania infrastruktury, miasto Barcelona dokonało …

Mega Darkmarket Site