Home / Aktualności / Producenci samochodów ciężarowych wzywają do wprowadzenia w całej UE pojazdów o dużej pojemności, aby obniżyć emisje CO2

Producenci samochodów ciężarowych wzywają do wprowadzenia w całej UE pojazdów o dużej pojemności, aby obniżyć emisje CO2

W ramach wysiłków na rzecz zmniejszenia emisji CO2 Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (ACEA) apeluje do działań wspierających unijny system transportowy o dużej przepustowości. Powinno to umożliwić specjalnym pojazdom (zestawom) o dużej pojemności mogącym przewieźć dwa razy więcej ładunków niż standardowe ciężarówki poruszanie się po dedykowanych odcinkach sieci drogowej UE.

Doświadczenie pokazuje, że pojazdy o dużej pojemności są bardziej wydajne niż tradycyjne zestawy drogowe, ponieważ mogą skonsolidować ładunek z ciężarówek  o mniejszej ładowności, zużywając mniej paliwa i emitując mniej spalin. To czyni je bardziej przyjaznymi dla środowiska niż standardowe kombinacje pojazdów. Według nowego „ACEA paper”, trzy pojazdy o dużej pojemności mogą zastąpić sześć zwykłych samochodów ciężarowych, zmniejszając emisję CO2 nawet o 27%.

Pierwsze w UE normy emisji CO2 na lata 2025 i 2030 dla pojazdów ciężarowych zostały juz ustalone. „Producenci samochodów ciężarowych są zobowiązani do działania na rzecz obniżenia emisji” – wyjaśnia Sekretarz Generalny ACEA, Erik Jonnaert. „Jednak efektywność współczesnych pojazdów napędzanych silnikami spalinowymi jest niewystarczająca, aby obniżyć całkowitą emisję CO2   w transporcie drogowym”.

Oczekuje się, że popyt na transport towarowy znacznie wzrośnie w ciągu najbliższych dziesięcioleci. Pojazdy o dużej pojemności stanowią opłacalny sposób radzenia sobie z tym rosnącym popytem, ​​jednocześnie kontrolując emisję dwutlenku węgla – bez konieczności modyfikowania lub rozszerzania istniejącej infrastruktury drogowej w Europie.

Jonnaert: „Aby umożliwić odczuwanie korzyści z pojazdów o dużej pojemności w całej UE, wzywamy decydentów do umożliwienia wprowadzenia systemu transportowego o dużej przepustowości ponad granicami państw”. ACEA wzywa również do wprowadzenia zharmonizowanych przepisów dotyczących ciężarówek dużej pojemności.

Kombinacje europejskich systemów modułowych (EMS) są już dozwolone w Belgii, Danii, Finlandii, większości niemieckich krajów związkowych, Holandii, Portugalii, Hiszpanii i Szwecji. W tych krajach redukcja CO2 zostały potwierdzona w praktyce. Wcześniejsze obawy dotyczące możliwego przesunięcia transportu modalnego z kolei na drogę, zużycia dróg i mostów oraz bezpieczeństwa również okazały się nieuzasadnione.

Check Also

Pierwsza elektryczna śmieciarka pracuje już w Świebodzicach

Gmina Świebodzice mając na uwadze możliwość zmniejszenia swojego śladu węglowego inwestuje w pojazdy elektryczne. Na …

Mega Darkmarket Site