Home / Aktualności / Bosch klimatycznie neutralny

Bosch klimatycznie neutralny

Już w przyszłym roku Bosch osiągnie neutralność klimatyczną. Od roku 2020 żaden obszar działalności – od prac badawczo-rozwojowych, poprzez produkcję aż do zarządzania – w ponad 400 lokalizacjach Bosch** na świecie, nie będzie pozostawiać śladu węglowego. Tym samym Bosch będzie pierwszym dużym przedsiębiorstwem przemysłowym, które zrealizuje tak ambitny cel w ciągu zaledwie roku. „Bierzemy na siebie odpowiedzialność za ochronę klimatu i dlatego działamy już teraz” – powiedział dr Volkmar Denner, prezes zarządu Robert Bosch GmbH. Aby szybko osiągnąć neutralność pod względem emisji CO2, w perspektywie krótkoterminowej Bosch kupi więcej zielonej energii elektrycznej, a emisję CO2, której nie da się uniknąć, będzie kompensować odpowiednimi działaniami. Do 2030 roku spółka będzie sukcesywnie zwiększać udział energii odnawialnej w całości energii, którą wytwarza i kupuje. Ponadto Bosch zainwestuje ponad miliard euro w podniesienie efektywności energetycznej własnych lokalizacji.

Osiągnięcie neutralności klimatycznej będzie równoznaczne z tym, że działalność firmy Bosch nie będzie mieć negatywnego wpływu na stężenie dwutlenku węgla w atmosferze. Będzie to istotny wkład koncernu w realizację postanowień ratyfikowanego w 2015 roku paryskiego porozumienia klimatycznego. Przewiduje ono ograniczenie globalnego ocieplenia do wartości znacznie poniżej dwóch stopni Celsjusza. „Każdy musi wnieść swój wkład w ochronę klimatu” – dodał Denner.
Przedsiębiorstwa przemysłowe takie jak Bosch mają duży wpływ na kształtowanie globalnej neutralności klimatycznej. Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej ok. 32% światowej emisji dwutlenku węgla przypada na przemysł. Obecnie Bosch emituje ok. 3,3 mln ton CO2 rocznie. Od roku 2007 przedsiębiorstwo zmniejszyło emisję względną CO2 w odniesieniu do własnego łańcucha wartości o prawie 35%. „Nie zaczynamy od zera. Do tej pory zawsze przewyższaliśmy nasze cele w zakresie względnej obniżki emisji CO2. Teraz pora na cele wyrażone w wartościach bezwzględnych. Można już zacząć finalne odliczanie” – zadeklarował Denner.
Od roku 2020 Bosch będzie kompensował emisję CO2, której nie da się uniknąć, przede wszystkim poprzez zakup zielonej energii elektrycznej z istniejących instalacji oraz inne działania o charakterze kompensaty. Przedsiębiorstwo inwestuje w projekty ekologiczne, które wspierają rozwój społeczny i ekologiczny i odpowiadają restrykcyjnym normom certyfikacji. Do roku 2030 działania kompensacyjne będą sukcesywnie wycofywane. W zamian za to Bosch zwiększy swoje inwestycje w energię odnawialną. Pozwoli to rozbudować należące do przedsiębiorstwa instalacje fotowoltaiczne, np. w indyjskich oddziałach Bosch w Nashik i Bidadi. Ogółem przedsiębiorstwo prognozuje dziesięciokrotny wzrost wydajności dotychczasowych instalacji. Dodatkowo Bosch podpisze długoterminowe umowy na wyłączność z nowymi farmami wiatrowymi i solarnymi na całym świecie, które dzięki temu będą rentowne nawet bez dofinansowania ze strony państwa.
Istotnym elementem planu eliminacji śladu węglowego jest efektywność energetyczna. W ciągu najbliższej dekady Bosch zainwestuje miliard euro w efektywność energetyczną swojej infrastruktury i budynków. „Zużycie energii oraz emisję dwutlenku węgla zamierzamy obniżać także w wartościach bezwzględnych, a nie tylko w odniesieniu do naszego łańcucha wartości” – podkreślił Denner. Do roku 2030 firma planuje zaoszczędzić dodatkowo 1,7 terawatogodzin energii rocznie, czyli ponad jedną piątą aktualnego rocznego zużycia. Ilość ta odpowiada rocznej konsumpcji energii wszystkich gospodarstw domowych w Kolonii. Bosch już od lat stawia na konsekwentne zarządzanie swoją polityką środowiskową. Tylko w 2018 roku koncern zrealizował  500 projektów związanych z efektywnością energetyczną, które pozwoliły zredukować zużycie energii w koncernie o prawie 1,5%. Ważnym czynnikiem wpływającym na efektywność stała się także integracja produktów w internecie. W ponad 30 fabrykach na świecie Bosch wdrożył już własną Platformę Energetyczną (ang. Energy Platform) z portfolio rozwiązań w obszarze Przemysłu 4.0. Jest to rozwiązanie informatyczne oparte na chmurze obliczeniowej, które pozwala śledzić zużycie energii każdej maszyny i sterować nim.
Zakup zielonej energii elektrycznej, działania kompensujące emisję CO2 oraz dostawy prądu pochodzącego ze źródeł odnawialnych wygenerują do roku 2030 koszty w wysokości jednego miliarda euro. W tym samym okresie Bosch zainwestuje miliard euro we wzrost własnej efektywności energetycznej. Wzrost ten przyniesie koncernowi oszczędność w wysokości ok. miliarda euro. Tym samym nakłady przedsiębiorstwa związane z osiągnięciem neutralności emisyjnej zmniejszą się do roku 2030 z ok. dwóch do jednego miliarda euro. „Ochrona klimatu jest możliwa, a przy zachowaniu konsekwencji można ją wdrożyć szybko” – podkreślił Denner. „Nasze inwestycje przyniosą korzyści nie tylko firmie Bosch, ale także całej ludzkości” – mówi Denner.

Check Also

Shell wprowadza do Polski program Accelerate to Zero

Zespół Shell Fleet Solutions wdraża na polski rynek globalny program Accelerate to Zero, którego celem …

Mega Darkmarket Site