Home / Aktualności / Ponowny przetarg na A18

Ponowny przetarg na A18

Po unieważnionym w maju pierwszym przetargu na przebudowę i dostosowanie 22 km drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady, GDDKiA ogłosiła  nowy przetarg. Tym razem na nieco innych warunkach. Zmodyfikowany został zakres inwestycji, a kryterium wyboru wykonawcy będzie stanowiła wyłącznie cena.

W pierwszym przetargu wszystkie złożone oferty przekraczały kwotę przeznaczoną na realizację zadania. Po analizie dotychczasowych postępowań przetargowych GDDKiA stwierdziłaœ, że wykonawcy

składający oferty, najczęściej w takim samym stopniu spełniali dodatkowe kryteria pozacenowe. W efekcie sprowadzało się to do tego, że o wyborze najkorzystniejszej oferty i tak ostatecznie decydowała cena.

Zdaniem GDDKiA kryteria pozacenowe były traktowane przez wykonawców jako dodatkowe ryzyko, którego spełnienie rodziło określone koszty, a to wpływało na  wartość ofert. Teraz GDDKiA wymaga konkretnych, niezmiennych parametrów jakościowych, wraz z dokładnym ich opisem w projekcie budowlanym i wykonawczym.

Zadaniem wykonawcy będzie realizacja robót budowlanych na południowej jezdni obecnej DK18, od km 11,86 do 33,76, wraz z budową węzła autostradowego Żary w km 24,73.

Inwestycja stanowi drugi etap budowy autostrady A18 (pierwszy stanowiła budowa jezdni północnej). Starą  DK18, a obecnie jej nitkę południową, wybudowali Niemcy w latach 30. XX wieku. W listopadzie 2004 r. rozpoczęty został pierwszy etap dostosowywania DK18 do parametrów przyszłej autostrady A18. Do istniejącej drogi dobudowana została równoległa, jezdnia północna, którą oddano do użytku w 2006 r.

Check Also

Shell wprowadza do Polski program Accelerate to Zero

Zespół Shell Fleet Solutions wdraża na polski rynek globalny program Accelerate to Zero, którego celem …

Mega Darkmarket Site