Home / Aktualności / Ruszają szkolenia BRD dla zarządców dróg samorządowych

Ruszają szkolenia BRD dla zarządców dróg samorządowych

Czyżby koniec bałaganu i samowolki na drogach lokalnych?

W ciągu dwóch najbliższych lat prawie 3 tysiące osób odpowiedzialnych za drogi lokalne uzyska wiedzę o najnowszych rozwiązaniach inżynieryjnych służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego. 4 czerwca 2019 r. Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego podpisał umowę z firmą Usability Lab na przeprowadzenie cyklu szkoleń w tym zakresie dla samorządowych zarządców dróg.

Celem projektu jest przedstawienie kadrze zarządzającej drogami samorządowymi najnowszych rozwiązań inżynieryjnych pozwalających na poprawę BRD oraz podniesienie ich kwalifikacji w kwestii praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy. Szkolenia są adresowane do zarządców dróg lokalnych wszystkich kategorii, od dróg gminnych do wojewódzkich.

Projekt obejmie wszystkie województwa, a docelowo w ciągu dwóch najbliższych lat planowane jest przeprowadzenie blisko 90 cykli szkoleń dla około 3 tysięcy osób. Zajęcia będą trwały 3 dni i obejmą zarówno kwestie teoretyczne jak i praktyczne, w tym prace terenowe. Prowadzącymi szkolenia będą doświadczeni inżynierzy oraz audytorzy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

– To pierwszy projekt KRBRD o tak dużej skali skierowany do samorządów, który jest odpowiedzią na zgłaszane przez nie od wielu lat postulaty dotyczące wymiany informacji i dobrych praktyk w dziedzinie BRD. Zamówienie publiczne poprzedziliśmy wnikliwą ankietą wśród samorządowców odnośnie ich oczekiwań w kwestii  zakresu szkolenia. Warto zaznaczyć, że opinie nadesłało blisko tysiąc podmiotów – podkreślił sekretarz KRBRD Konrad Romik.

Projekt „Ogólnopolskie szkolenia dla samorządowych zarządców dróg w zakresie stosowania inżynieryjnych środków poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego” jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Jego wartość to 4 mln 635 tys. zł, a dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej sięga 85%.

Projekt jest też realizacją zadania S6 Programu Realizacyjnego 2018-2019, który jest aktem wykonawczym do Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020. Jest to kolejne działanie KRBRD na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach samorządowych. W lipcu 2018 r. minister infrastruktury zatwierdził wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych na dróg lokalnych.

 

Check Also

Mój elektryk MAN eTGE

Aż do 70 000 PLN mniej można zapłacić za samochód MAN TGE z napędem elektrycznym. …