Home / Aktualności / III Forum Zarządców Dworców Autobusowych

III Forum Zarządców Dworców Autobusowych

Piękna sceneria stolicy Małopolski stała się w dniach 23-24 września 2019 roku tłem dla organizowanego już po raz trzeci przez Małopolskie Dworce Autobusowe S.A. ważnego wydarzenia branży transportowej w Polsce. III Forum Zarządców Dworców Autobusowych – bo o nim mowa – zostało przeprowadzone na dumnie usytuowanym w Bielańsko-Tynieckim Parku Krajobrazowym Zamku w Przegorzałach.

MDA od wielu lat stara się nadawać tempo zmianom zachodzącym w obszarze transportu autobusowego w Polsce. Jednocześnie jako zarządca jednego z największych węzłów komunikacyjnych w Europie, z którego w 2018 roku skorzystało ponad 13 milionów osób, MDA poczuwa się do odpowiedzialności za zrównoważony rozwój sektora. Jej wyrazem jest próba unifikacji zasad i standardów obsługi pasażerów i przewoźników, poprzez dzielenie się doświadczeniami, dobrymi praktykami i pomysłami z innymi zarządcami dworców z całej Polski.

Wyjątkowo uroczysty charakter wydarzeniu nadały Patronaty honorowe Ministra Infrastruktury – Pana Andrzeja Adamczyka, Marszałka Województwa Małopolskiego – Pana Witolda Kozłowskiego oraz Głównego Inspektora Transportu Drogowego – Pana Alvina Gajadhura. Wśród tematów poruszanych podczas Forum znalazły się tak ważne zagadnienia, jak dworcowa obsługa osób niepełnosprawnych, cyberbezpieczeństwo na dworcach autobusowych czy obsługa przewoźników międzynarodowych w świetle wytycznych Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie.

Zarządcy Dworców Autobusowych z całej Polski na przykładzie MDA poznali możliwości optymalizacji kosztów stałych dworców autobusowych, a przedstawiciele ORLEN Ochrony podzielili się swymi doświadczeniami dotyczącymi fizycznego bezpieczeństwa pasażerów na dworcach autobusowych. Podczas panelu prowadzonego przez Columbus Energy uczestnicy Forum wspólnie szukali możliwości wykorzystania na obiektach dworcowych odnawialnych źródeł energii.

MDA S.A. we współpracy z firmą badawczą przeprowadza obecnie badanie opinii pasażerów korzystających z dworców autobusowych w Krakowie oraz Nowym Sączu. W oparciu o wyniki ankiety, prowadzonej do końca I kwartału 2020r., przygotowany zostanie plan dalszych usprawnień modelu obsługi pasażerów dworców autobusowych. Przeprowadzenie badania pozwoli równocześnie na realizację działań charytatywnych, poprzez przekazanie złotówki od każdej wypełnionej ankiety na rzecz określonych fundacji z terenu Małopolski.

Mając świadomość jak istotny dla rozwoju sektora transportu autobusowego w Polsce jest dialog z operatorami dworców oraz pasażerami, MDA S.A. planuje dalszy rozwój współpracy ze wszystkimi partnerami w celu stałego rozwoju jakości swoich usług oraz ujednolicenia standardów obsługi podróżnych w kraju. Słowem podsumowania „Tylko wzajemne zrozumienie własnych potrzeb, możliwości i oczekiwań pozwoli na opracowanie najwyższego standardu obsługi podróży autobusowych w Polsce”.

Next Prev
 
 
 
 
 
Next Prev

Check Also

DAF otrzymuje duże zamówienie od brytyjskiej firmy Asset Alliance Group

Firma Asset Alliance Group porozumiała się z DAF-em w sprawie zamówienie na 1500 nowych pojazdów …

Mega Darkmarket Site