Home / Aktualności / Apel pomorskich przewoźników do władz samorządowych

Apel pomorskich przewoźników do władz samorządowych

Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych zwróciło się z apelem  do władz samorządowych województwa pomorskiego (prezydentów, burmistrzów, wójtów) o umorzenie podatku od środków transportowych na 2020 rok firmom transportowym które znajdują się w dramatycznej sytuacji finansowej.

Poniżej zamieszczamy treść tego apelu:

„Niniejszym pismem Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych z siedzibą w Gdyni, w związku z nadzwyczajną sytuacją zarówno w całym kraju jak i w branży transportowej, w imieniu wszystkich członków stowarzyszenia występuje z poniższym apelem.

Prosimy Pana/Panią, jako organ podatkowy właściwy w sprawach związanych ze stosowaniem ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od środków transportu, o pozytywne rozpatrywanie wniosków przewoźników o udzielnie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Wszelka pomoc dla firm przewozowych w postaci odraczania terminu płatności oraz rozkładania na raty zapłaty podatku bądź też umarzania w całości lub w części zaległości podatkowych będzie pomocna przy utrzymaniu na rynku firm a także tworzonych przez nie miejsc pracy.

W swojej 25 letniej działalności Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych nigdy dotychczas nie występowało z podobnym apelem. Nawet w czasie kryzysów z lat 2001 i 2008 sytuacja na rynku usług transportowych nie była tak dramatyczna.

Podatek od środków transportu jest de facto podatkiem od narzędzi pracy jakimi są dla przewoźników samochody ciężarowe i autokary. W obecnym czasie ilość przewozów zarówno osób jak i rzeczy została bardzo ograniczona. W dalekobieżnych przewozach osób liczba przewożonych pasażerów spadła niemal do zera Na rynku przesyłek towarowych również znacznie zmalała ilość dostępnych załadunków. Z tego powodu posiadany przez przewoźników tabor nie może być w pełni wykorzystany a spora część pojazdów nie wykonuje kursów a tym samym nie przynosi przewoźnikom przychodów pozwalających na regulowanie zobowiązań wobec organów publicznych, pracowników i kontrahentów.

Występując z niniejszym apelem stowarzyszenie pragnie zwrócić uwagę na trudną sytuację firm transportowych. Naszym celem jest stworzenie warunków, w których jak największa liczba firm transportowych przetrwa ten niezwykle trudny okres. Funkcjonowanie firm transportowych jest korzystne zarówno dla interesu publicznego jak i dla miejscowej społeczności. Nawet niewielka pomoc ze strony władz lokalnych może pomóc przewoźnikom przetrwać ten niebezpieczny dla nich moment.

Z poważaniem

Tomasz Rejek”

Check Also

DAF otrzymuje duże zamówienie od brytyjskiej firmy Asset Alliance Group

Firma Asset Alliance Group porozumiała się z DAF-em w sprawie zamówienie na 1500 nowych pojazdów …

Mega Darkmarket Site