Home / Aktualności / Rolls-Royce i Daimler Truck AG planują współpracę w zakresie stacjonarnych systemów ogniw paliwowych
In einem Rechenzentrum Inside a data center

Rolls-Royce i Daimler Truck AG planują współpracę w zakresie stacjonarnych systemów ogniw paliwowych

Daimler Truck AG i Rolls-Royce planują współpracę w zakresie neutralnego pod względem emisji CO2 zasilania awaryjnego dla obiektów o istotnym znaczeniu dla bezpieczeństwa, np. centrów przetwarzania danych, za pomocą stacjonarnych generatorów mocy opartych na ogniwach paliwowych. Mają one być bezemisyjną alternatywą dla silników wysokoprężnych, których aktualnie używa się jako awaryjnych generatorów mocy lub do pokrywania obciążeń szczytowych. Daimler Truck AG oraz brytyjski koncern technologiczny Rolls-Royce podpisały w tym celu list intencyjny. Kompleksowa umowa o współpracy ma zostać wypracowana i podpisana do końca roku.

W kwietniu bieżącego roku Daimler Truck AG i Volvo Group zawarły wstępne, niewiążące porozumienie o utworzeniu nowej spółki joint venture, której celem jest rozwój systemów ogniw paliwowych do zastosowań w ciężkich pojazdach użytkowych i w innych obszarach. Segment biznesowy Power Systems firmy Rolls-Royce zamierza zastosować systemy ogniw paliwowych z planowanej spółki oraz wykorzystać wieloletnie doświadczenie firmy Daimler w tej dziedzinie w konstruowanych przez siebie generatorach zasilania awaryjnego, sprzedawanych pod marką produktów i rozwiązań MTU – przeznaczonych dla centrów danych. Daimler i Rolls-Royce łączy nie tylko wieloletnia współpraca w zakresie konwencjonalnych napędów do innych obszarów zastosowań. Pod koniec ubiegłego roku Rolls-Royce Power Systems i Lab1886, innowacyjna jednostka koncernu Daimler, zajmująca się nowymi modelami biznesowymi, uzgodniły już projekt pilotażowy, w ramach którego na bazie modułów ogniw paliwowych z produkcji samochodowej skonstruowane zostanie pokazowe urządzenie wykorzystujące tę technologię do stacjonarnego zasilania energią. Zostanie ono uruchomione w niemieckim Friedrichshafen do końca bieżącego roku.

„Dla Daimler Truck AG systemy ogniw paliwowych odgrywają kluczową rolę w realizacji transportu neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla, stanowiąc uzupełnienie dla elektrycznych napędów akumulatorowych. Pod koniec kwietnia ogłosiliśmy zamiar utworzenia odpowiedniej spółki joint venture wraz z Volvo Group. Zawierając teraz porozumienie w zakresie stacjonarnych systemów ogniw paliwowych, wskazujemy już na bardzo konkretne możliwości komercjalizacji tej technologii w ramach wspólnego przedsięwzięcia”, stwierdza Martin Daum, prezes zarządu Daimler Truck AG i członek zarządu Daimler AG.

Die PEM-Brennstoffzelle ist wie ein Sandwich aufgebaut. In der Mitte befindet sich eine dünne Kunststofffolie, die „Protonen-Austausch-Membran“ oder PEM (Proton Exchange Membrane). Diese Membran ist auf beiden Seiten mit einer dünnen Katalysatorschicht und einer gasdurchlässigen Elektrode beschichtet. Umgeben ist die Membran von zwei so genannten Bipolarplatten, in die Gaskanäle eingefräst sind. Durch die Gaskanäle strömt auf der einen Seite Wasserstoff und auf der anderen Seite Sauerstoff. Viele dieser einzelnen hintereinander geschalteten Brennstoffzellen ergeben einen Brennstoffzellen-Stapel (Stack), der zu einer leistungsfähigen Energiequelle wird, die das Fahrzeug antreibt.
The PEM fuel cell is structured like a sandwich. In the centre is a thin plastic film, the Proton Exchange Membrane (or PEM). This membrane is coated on both sides with a thin catalyst layer and a gas permeable electrode made of graphite paper. The membrane is surrounded by two so call ed bipolar plates into which gas ducts have been milled. Through these gas ducts flows hydrogen on the one side, and oxygen on the other. Several of these individual fuel cells can be stacked one behind the other to create a so-called fuel cell stack, thus forming a powerful energy source to drive the vehicle.

„Cieszymy się, że Rolls-Royce, tak samo jak my, jest przekonany o przyszłości ogniw paliwowych w zastosowaniach stacjonarnych i chce nawiązać z nami długoterminową współpracę. Z jednej strony stanowi to kolejny impuls do rozwoju infrastruktury wodorowej, obejmującej różne branże i zastosowania, a z drugiej umożliwia nam dalsze zwiększanie ekonomiczności, akceptacji społecznej i zaufania do ogniw paliwowych”, kontynuuje Martin Daum.

„Centra przetwarzania danych są węzłami globalnej sieci informacyjnej i komunikacyjnej, a ich istotne znaczenie jest szczególnie widoczne w tych trudnych czasach – dlatego należy zapewnić im niezawodność działania. Dotyczy to również innych obiektów o istotnym znaczeniu dla bezpieczeństwa. Pod naszą marką MTU opracowujemy rozwiązania precyzyjnie dostosowane do ich indywidualnych, złożonych i rosnących potrzeb energetycznych, z których tysiące już zainstalowaliśmy. Dekarbonizacja napędu i zasilania energią jest jednym z naszych głównych celów strategicznych, a ogniwo paliwowe odegra kluczową rolę w tym zakresie. Żadna inna technologia nie oferuje tak wysokiej niezawodności, modułowej skalowalności i wszystkich zalet energii odnawialnej bez uzależnienia od rynku energii konwencjonalnej. Dzięki współpracy z Daimler Trucks zyskujemy dostęp do systemów ogniw paliwowych, które spełniają nasze wysokie wymagania i jeszcze bardziej wzmocnią naszą znakomitą pozycję na tym rozwijającym się rynku”, stwierdza Andreas Schell, dyrektor generalny Rolls-Royce Power Systems.

W planach Daimler Truck AG i Volvo Group jest zaoferowanie w drugiej połowie dekady produkowanych seryjnie ciężkich pojazdów użytkowych napędzanych ogniwami paliwowymi, przeznaczonych do wymagającego i ciężkiego transportu dalekobieżnego. Natomiast planowana spółka joint venture Daimler Truck AG i Volvo Group może już wcześniej rozpocząć seryjną produkcję systemów ogniw paliwowych do zastosowań stacjonarnych, ponieważ nie obowiązują ich szczególne wymagania dotyczące zastosowania w publicznym ruchu drogowym.

W ciągu ostatnich dwóch dekad koncern Daimler zgromadził już znaczące know-how w zakresie technologii ogniw paliwowych w swoim zakładzie w Nabern w Niemczech (obecnie siedziba główna Mercedes-Benz Fuel Cell GmbH) oraz w innych zakładach produkcyjnych i rozwojowych w Niemczech i w Kanadzie. Aby umożliwić realizację wspólnego przedsięwzięcia z Volvo Group, Daimler Trucks połączy wszystkie działania koncernu związane z ogniwami paliwowymi w nowej, wyspecjalizowanej w tej dziedzinie jednostce i skonsoliduje je w planowanej spółce joint venture. Jednym z tych działań jest podporządkowanie Mercedes-Benz Fuel Cell GmbH spółce Daimler Truck AG

Check Also

20 ciągników siodłowych IVECO S-WAY dla floty Pieter Smit Theater Rock Polska

W uroczystości przekazania zamówionych ciągników IVECO S-WAY, która miała miejsce w siedzibie firmy w Łodzi …

Mega Darkmarket Site