Home / Aktualności / Czas na wodór
Daimler Truck AG gründet neue Daimler Truck Fuel Cell GmbH & Co. KG – Bündelung aller konzernweiter Brennstoffzellen-Aktivitäten Daimler Truck AG establishes new company Daimler Truck Fuel Cell GmbH & Co. KG – bringing together all of the Group’s fuel cell activities

Czas na wodór

Daimler Truck AG czyni kolejny istotny przełom na drodze do seryjnej produkcji systemów ogniw paliwowych. Powstanie spółki Daimler Truck Fuel Cell GmbH & Co. KG stworzyło teraz organizacyjne i prawne ramy dla połączenia wszystkich działań koncernu w dziedzinie ogniw paliwowych. Na stanowiska dyrektorów zarządzających nowej spółki zostają powołani dr Andreas Gorbach (45 l.) i prof. dr Christian Mohrdieck (60 l.). Obydwaj mają szerokie doświadczenie w zakresie napędów konwencjonalnych i alternatywnych, zwłaszcza systemów ogniw paliwowych. Od początku maja tego roku dr Gorbach już pełni funkcję kierowniczą, odpowiadając za wszystkie kwestie związane z ogniwami paliwowymi w Daimler Truck AG. Będzie kontynuował to zadanie na nowym, dodatkowym stanowisku dyrektora zarządzającego Daimler Truck Fuel Cell GmbH & Co. KG. Prof. dr Christian Mohrdieck jest od 2003 roku szefem działu rozwoju ogniw paliwowych w koncernie Daimler oraz dyrektorem zarządzającym obecnej jednostki rozwoju ogniw paliwowych Mercedes-Benz Fuel Cell GmbH, która zostanie przydzielona do nowo powstałej spółki zależnej.

W kwietniu bieżącego roku Daimler Truck AG i Volvo Group zawarły wstępne, niewiążące porozumienie o utworzeniu nowej spółki joint venture, której celem jest rozwój systemów ogniw paliwowych, ich wprowadzenie do produkcji seryjnej oraz sprzedaż do zastosowań w ciężkich pojazdach użytkowych i w innych obszarach, na przykład zastosowań stacjonarnych. Spółka Daimler Truck Fuel Cell GmbH & Co. KG ma zostać w przyszłości przekształcona w tę planowaną spółkę joint venture. Volvo Group nabędzie 50 procent udziałów wspólnej firmy. Wszystkie potencjalne transakcje podlegają weryfikacji i akceptacji przez właściwe urzędy do spraw ochrony konkurencji. W planach Daimler Truck AG i Volvo Group jest zaoferowanie w drugiej połowie dekady produkowanych seryjnie ciężkich pojazdów użytkowych napędzanych ogniwami paliwowymi, przeznaczonych do wymagającego i ciężkiego transportu dalekobieżnego.

„Ogniwo paliwowe ma kluczowe znaczenie, jako neutralne pod względem emisji CO2 rozwiązanie dla samochodów ciężarowych w ciężkim transporcie dalekobieżnym. Jesteśmy o tym przekonani zarówno my, jak i nasz przyszły partner we wspólnym przedsięwzięciu – Volvo Group. Jesteśmy zdeterminowani, aby wspólnie zająć się rozwojem i seryjną produkcją ogniw paliwowych oraz podejmujemy energicznie wszelkie niezbędne przygotowania do planowanego wspólnego przedsięwzięcia. Utworzenie spółki Daimler Truck Fuel Cell GmbH & Co. KG to bardzo ważne wydarzenie dla naszej firmy, ponieważ ta nowa spółka córka ma bezpośrednio poprzedzać spółkę joint venture. Skupimy w niej naszą ogromną wiedzę i niezwykle bogate doświadczenie z kilkudziesięciu lat prac rozwojowych koncernu Daimler nad ogniwami paliwowymi – oraz połączymy je z odpowiednim know-how w segmencie samochodów ciężarowych”, mówi Martin Daum, prezes zarządu Daimler Truck AG i członek zarządu Daimler AG.

„Bardzo się cieszę, że w osobach dra Andreasa Gorbacha i prof. dra Christiana Mohrdiecka mogliśmy pozyskać do zarządu Daimler Truck Fuel Cell GmbH & Co KG dwóch niezwykle doświadczonych kolegów z koncernu Daimler. Obaj wyróżniają się zarówno solidną wiedzą fachową w dziedzinie napędów konwencjonalnych i alternatywnych oraz ogniw paliwowych, jak i właściwym duchem pionierskim, który pozwala na pomyślne utworzenie nowej jednostki oraz przeniesienie jej do planowanego wspólnego przedsięwzięcia”, uzupełnia Martin Daum.

Planowana kooperacja w zakresie stacjonarnych systemów ogniw paliwowych pomiędzy Daimler Truck AG a brytyjskim koncernem technologicznym Rolls-Royce plc wskazuje na bardzo konkretne możliwości komercjalizacji technologii ogniw paliwowych przez spółkę joint venture z Volvo Group. Segment biznesowy Power Systems firmy Rolls-Royce zamierza zastosować systemy ogniw paliwowych z planowanej spółki joint venture Daimler Truck AG i Volvo Group w konstruowanych przez siebie generatorach zasilania awaryjnego, sprzedawanych pod marką produktów i rozwiązań MTU oraz przeznaczonych dla centrów danych, a także chce wykorzystać wieloletnie doświadczenie koncernu Daimler w tej dziedzinie. Kompleksowa umowa o współpracy ma zostać wypracowana i podpisana do końca roku.

Daimler posiada bogate know-how w zakresie ogniw paliwowych. W ciągu ostatnich dwóch dekad koncern Daimler zgromadził już znaczące know-how w zakresie ogniw paliwowych w swoim zakładzie w Nabern w Niemczech (obecnie siedziba główna Mercedes-Benz Fuel Cell GmbH) oraz w innych zakładach produkcyjnych i rozwojowych w Niemczech i w Kanadzie.

Check Also

50 akumulatorowo-elektrycznych eActrosów

Na tegorocznych targach IAA Transportation w Hanowerze Mercedes-Benz Trucks przedstawił prototyp koncepcyjny eActrosa LongHaul, stanowiący zapowiedź …