Home / Aktualności / Zmiany w dyrektywie o delegowaniu pracowników

Zmiany w dyrektywie o delegowaniu pracowników

Zmiany obowiązujące od 30 lipca 2020 w dyrektywie o delegowaniu pracowników nie dotyczą w tej chwili kierowców.

W Internecie oraz prasie można znaleźć wiele niepokojących informacji na temat reformy dyrektywy o delegowaniu pracowników od 30 lipca br. Zmian w dyrektywie jest dużo, jednak, w tej chwili, nie dotyczą one sektora transportu drogowego.  Kierowcy zostaną objęci poprawką w dyrektywie o delegowaniu pracowników, lecz dopiero za ponad 18 miesięcy i to na specjalnych warunkach wynikających wprost z przyjętego niedawno pakietu mobilności.

Stosowanie delegowania w transporcie drogowym spotkało się z wieloma wątpliwościami podczas procesu legislacyjnego, związanego ze zmianą dyrektywy o pracownikach delegowanych. Dotyczyły one w szczególności rodzajów transportu drogowego, który powinien podlegać przepisom związanym z zagraniczną płacą minimalną. Do tej pory „zagraniczna płaca minimalna” wymagana była przy przewozach kabotażowych oraz międzynarodowych, wyłączając z tego tranzyty. Tak też pozostanie przez kolejne 18 miesięcy.
W preambule dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/957/EU z 28 czerwca 2018 r. zmieniającą dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, która ma wejść w życie 30 lipca 2020 r. znalazł się zapis:
“(15) Z uwagi na wysoce mobilny charakter pracy w międzynarodowym transporcie drogowym wdrożenie niniejszej dyrektywy w tym sektorze budzi szczególne wątpliwości i trudności prawne, które mają zostać rozwiązane w przepisach szczegółowych dotyczących transportu drogowego, w ramach pakietu o mobilności, wzmacniających również zwalczanie oszustw i nadużyć.”
Oprócz zapisu w preambule ważny jest także art. 3 ust. 3, który wprost wyłącza sektor transportu drogowego ze stosowania zmienionej dyrektywy:

“Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do sektora transportu drogowego od daty rozpoczęcia stosowania aktu ustawodawczego zmieniającego dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących egzekwowania prawa oraz ustanawiającego szczegółowe zasady w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu

Wspomniane przepisy szczegółowe stanowią część Pakietu mobilności, tzw. lex specialis, a określają one kiedy i na jakich zasadach nowe przepisy delegowania będą obowiązywały dla sektora transportu drogowego. W przypadku delegowania i szeroko pojętych zagranicznych płac minimalnych zmiany dla sektora transportu wejdą w życie po 18 miesiącach od opublikowania pakietu mobilności. Pakiet mobilności został ostatecznie przegłosowany 8 lipca br., w tej chwili trwają ostatnie formalne przygotowania i lada dzień przepisy pakietu zostaną opublikowane.
Główna zmiana dotyczy sprecyzowania rodzajów transportu, dla których nowe przepisy będą obowiązywać. Delegowanie będzie obowiązywać w kabotażu oraz w przewozach cross-trade (przerzuty pomiędzy innymi krajami niż siedziba firmy, np. transport wykonywany przez polską firmę na trasie z  Niemiec do Francji). Wyłączony z delegowania będzie natomiast tranzyt oraz przewozy bilateralne (przewozy z Polski lub do Polski). W związku z tą zmianą część przewoźników opierających się na przewozach z Polski lub do Polski będzie miało do czynienia ze znacznie mniejszą liczbą formalności niż dotychczas,  natomiast, znacznie więcej utrudnień będzie czekać na firmy wykonujące przerzuty oraz kabotaże.

Ważną kwestią jest także objęcie kierowców nie tylko płaca minimalną, ale także pełnymi układami zbiorowymi wraz ze wszystkimi zapisanymi w nich dodatkami. Zwiększy to koszty wynagrodzeń, ale przede wszystkim skomplikuje i w znacznym stopniu utrudni rozliczenia. Zmieni się także możliwość zaliczania diet i ryczałtów za noclegi, ponieważ w dyrektywie jest zapis, że jakiekolwiek kwoty dodatków związanych z podróżą służbową nie mogą być zaliczane do płacy minimalnej. Diety i ryczałty są powodem dyskusji o zmianie przepisów i modelu wynagradzania kierowców w Polsce.
Zmiany w delegowaniu pracowników przynoszą także korzystne rozwiązania, takie jak zniesienie obowiązku posiadania przedstawiciela, czy spójny system zgłoszenia pracowników.

Do końca lipca br. zmiany w dyrektywie o delegowaniu pracowników mają zacząć obowiązywać w sektorach poza transportem, a nie wszystkie kraje wprowadziły odpowiednie przepisy. Brakuje także wytycznych oraz informacji o  układach zbiorowych obowiązujących powszechnie w konkretnych państwach. Powoduje to, że oprócz przewidywanego znacznego zwiększenia kosztów delegowania dochodzi jeszcze niepewność, w jaki sposób prawidłowo ustalać wynagrodzenie – sektor transportu ma dodatkowe 18 miesięcy na przygotowanie się do tych zmian.

W Polsce dyrektywa o delegowaniu pracowników jest zaimplementowana w ustawie o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. W obecnej chwili projekt zmiany tej ustawy trafił do Sejmu i został skierowany na pierwsze czytanie. Projekt zawiera także m.in. rozszerzenie dotychczasowych uprawnień PIP – związanych z możliwością współpracy z organami kontrolnymi z innych Państw czy też uzyskiwania dostępu np. do informacji podatkowych.

Przygotował Mateusz Włoch, Grupa Inelo (fot.).

Check Also

Mój elektryk MAN eTGE

Aż do 70 000 PLN mniej można zapłacić za samochód MAN TGE z napędem elektrycznym. …