Home / Aktualności / Grupa Volvo – drugi kwartał 2020 r

Grupa Volvo – drugi kwartał 2020 r

Drugi kwartał 2020 roku charakteryzował się pandemią COVID-19 i jej negatywnymi skutkami dla społeczeństwa i rozwoju gospodarczego. Środki przyjęte przez kraje w celu kontrolowania rozprzestrzeniania się miały znaczący wpływ na naszą produkcję i łańcuch dostaw, a także na popyt na nasze produkty i usługi. Nasza sprzedaż netto spadła o 39% do 73,2 miliardów SEK. Po zatrzymaniu w kwietniu produkcja była stopniowo wznawiana w maju i obecnie działa dobrze dzięki dużym wysiłkom naszych współpracowników i dostawców. Podjęliśmy również zdecydowane działania na rzecz ograniczenia działań i kosztów, w tym obniżki wynagrodzeń, czasowe zwolnienia w ramach programów rządowych oraz redukcję kupowanych usług. Wszystkie te działania przyczyniły się do osiągnięcia przez Volvo Group skorygowanego dochodu operacyjnego w wysokości 3,3 miliarda SEK (15,1) z marżą w wysokości 4,5% (12,5) ”- mówi Martin Lundstedt, prezes i dyrektor generalny.

 

  • Poważny wpływ wpływu COVID-19 na sprzedaż i zyski.
  • W drugim kwartale 2020 r. Sprzedaż netto wyniosła 73,2 mld SEK (120,7). Po uwzględnieniu zmian kursów walut sprzedaż netto spadła o 38%.
  • Skorygowany dochód operacyjny wyniósł 3 272 mln SEK (15 105), co odpowiada skorygowanej marży operacyjnej w wysokości 4,5% (12,5).
  • Zgłoszony dochód operacyjny wyniósł 388 mln SEK (15 105).
  • Dochód operacyjny w drugim kwartale obejmuje opłaty restrukturyzacyjne w wysokości 3 200 mln SEK związane z wcześniej ogłoszonymi środkami redukcji kosztów, które mają przynieść roczne oszczędności w tej samej wielkości, a większość z nich wejdzie w życie w pierwszej połowie 2021 r.
  • Zmiany kursów walut miały pozytywny wpływ na dochód operacyjny w wysokości 341 mln SEK.
  • Rozwodniony zysk na akcję wyniósł -0,14 SEK (+5,47).
  • Operacyjny przepływ gotówki w Industrial Operations był ujemny i wyniósł 5 718 mln SEK (dodatni 13 867 mln SEK).

 

Informacje te AB Volvo (publ) jest zobowiązane do upublicznienia zgodnie z rozporządzeniem UE w sprawie nadużyć na rynku i ustawą o papierach wartościowych.

Check Also

73 elektrycznych Renault Trucks dla Barcelony

Podczas ostatniego zamówienia publicznego z zakresu odbioru odpadów komunalnych oraz utrzymania infrastruktury, miasto Barcelona dokonało …

Mega Darkmarket Site