Home / Aktualności / Grzywna i dodatkowa opłata

Grzywna i dodatkowa opłata

„W ciągu ostatnich kilku tygodni kontrole Federalnego Urzędu Transportu Towarowego (BAG) skupiły się na pojazdach zasilanych gazem ziemnym”czytamy w niemieckiej prasie. 10 czerwca 2020 r. skontrolowano 29 pojazdów w okolicach Frankfurtu nad Odrą. Dziesięć z nich miało dwupaliwowy układ zasilania (olej napędowy / gaz ziemny). Dwa z tych pojazdów nie spełniały warunków zwolnienia z opłat, w związku z czym wszczęto postępowanie grzywny i podniesiono utraconą opłatę drogową.

Pojazdy napędzane gazem ziemnym są zwolnione z opłat od 1 stycznia 2019 r. Napęd musi być realizowany z użyciem NG (gaz ziemny), CNG (sprężony gaz ziemny) lub LNG (skroplony gaz ziemny). Napęd na LPG (propan-butan) nie jest zwolniony z opłat drogowych. Pojazdy dwupaliwowe na gaz ziemny korzystają ze zwolnienia z opłat od października 2019 r. Tylko wtedy, gdy zostanie udowodniona minimalna pojemność zbiornika 300 l lub LNG 115 kg. Jeżeli zweryfikowana zostanie ta minimalna pojemność zbiornika, przyjmuje się założenie, że udział gazu ziemnego wyraźnie przeważa w normalnej eksploatacji.

Check Also

Mercedes-Benz eActros LongHaul wyróżniony

Mercedes-Benz eActros LongHaul zdobył nagrodę „2023 Truck Innovation Award”. To renomowane wyróżnienie przyznawane jest za …