Home / Aktualności / Wizja IVECO wykorzystania gazu ziemnego i alternatywnych napędów

Wizja IVECO wykorzystania gazu ziemnego i alternatywnych napędów

Firma IVECO wzięła udział w „Szczycie zielonej gazowej mobilności”, czyli 8. edycji Kongresu Gasnam — dorocznego spotkania, w trakcie którego specjaliści z sektora i dziennikarze dyskutują o sytuacji wykorzystania gazu ziemnego oraz pozyskiwania go ze źródeł odnawialnych w Hiszpanii i Portugalii. Gasnam jest stowarzyszeniem promującym wykorzystanie gazu ziemnego i gazu ze źródeł odnawialnych (tj. biometanu i wodoru) jako paliwa w transporcie drogowym i morskim w Hiszpanii i Portugalii. Obecnie stowarzyszenie zrzesza 135 członków reprezentujących różne sektory (energetykę, przemysł motoryzacyjny, inżynierię, zaopatrzenie, transport) oraz liczne instytucje.

Dla ponad 20 wystawców wirtualne wydarzenie, zorganizowane pod koniec września br., było okazją do analizy zalet i wydajności tych alternatywnych paliw.

Firma IVECO przedstawiła swoją wizję przyszłości zrównoważonego transportu drogowego. Jako pionier technologii gazu ziemnego, IVECO jest jednocześnie liderem branży, oferującym pełną gamę pojazdów napędzanych tym alternatywnym paliwem, sprzedanych już w liczbie ponad 35 000 egzemplarzy.

Thomas Hilse, prezes marki IVECO, był jednym z głównych prelegentów na kongresie. Swoje wystąpienie zatytułował „Wspieranie klientów i wybór ścieżki ku zerowej emisji na rynku samochodów ciężarowych”. Hilse wyjaśnił, że „idea bezemisyjnego transportu będzie realizowana przy użyciu różnych technologii, dostosowanych do specyfiki zadań transportowych i potrzeb klientów. Nie ma uniwersalnego rozwiązania. Ścieżka IVECO do neutralności węglowej zaczyna się od gazu ziemnego i prowadzi przez LNG, wodór i bio‑LNG, zaś ostatecznym celem jest pełny wybór rozwiązań dla zielonej mobilności”.

Ángel Rodríguez Lagunilla, globalny dyrektor ds. produkcji pojazdów użytkowych i specjalnych w IVECO, podkreślił, że „zrównoważony rozwój jest podstawowym filarem IVECO, o czym świadczy zaangażowanie firmy na rzecz technologii gazu ziemnego i cała gama pojazdów zasilanych tym paliwem. Co więcej, wszystko to jest realizowane poprzez zrównoważone procesy, które są kluczowymi czynnikami dla reaktywacji branży”.

W pierwszym dniu Kongresu, który staje się punktem odniesienia dla alternatywnych technologii transportu drogowego i morskiego, Pablo Cebrián, wiceprezes ds. rozwoju produktów i inżynierii w IVECO, uczestniczył w dyskusji przy okrągłym stole na temat: „Wodorowa mobilność: przyszłość, która jest coraz bliższa teraźniejszości”. Podkreślił on, że „wszystkie istniejące oraz rozwijane technologie są niezbędne, jeżeli mamy osiągnąć cel redukcji ustanowiony na 2030 r. i oczywiście całkowicie wyeliminować emisję CO2 z transportu do 2050 r. Wodór jest najlepszą przyszłą alternatywą dla transportu na dalekie odległości, a w ciągu najbliższych pięciu lat będziemy świadkami ogromnego przyspieszenia we wszystkich technologiach, które to umożliwią. Mam tu na myśli wytwarzanie, dystrybucję, zbiorniki wysokociśnieniowe w samochodach ciężarowych, a przede wszystkim ogniwa paliwowe”.

IVECO: aktywna promocja wykorzystania gazu ziemnego w transporcie drogowym

Firma IVECO, jako pionier w wykorzystywaniu gazu ziemnego w transporcie drogowym i rozwijaniu tej technologii, jest przekonana, że to zrównoważone paliwo jest jedyną, realną i już dostępną alternatywą w transporcie długodystansowym i przewozie pasażerów z uwagi na jej bilans energetyczny, wydajność oraz ograniczoną emisję. Zapasy gazu ziemnego, jak również jego dostępność, bezpieczeństwo i niższe koszty, sprawiają, że to bezpieczne rozwiązanie pozwalające zaspokoić potrzeby firm transportowych niezależnie od specyfiki realizowanych zadań.

Check Also

Mercedes-Benz eActros LongHaul wyróżniony

Mercedes-Benz eActros LongHaul zdobył nagrodę „2023 Truck Innovation Award”. To renomowane wyróżnienie przyznawane jest za …