Home / Aktualności / Targi Budownictwa Infrastrukturalnego NOWA INFRASTRUKTURA w Targach Kielce

Targi Budownictwa Infrastrukturalnego NOWA INFRASTRUKTURA w Targach Kielce

Dynamiczny rozwój sektora infrastruktury oraz realizacja nowych inwestycji związane są z wykorzystywaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych i wdrażaniem innowacji. Zmiany zachodzące w branży wymagają także dostosowania formuły dotychczasowych Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego do zmieniającej się rzeczywistości.

Nowa rzeczywistość, Nowa Formuła, Nowa Infrastruktura

Odpowiadając na oczekiwania całego sektora, organizatorzy stworzyli propozycję wydarzenia w nowej odsłonie, ze wzbogaconym zakresem branżowym i merytorycznym. Okazją do poszerzenia technologicznych horyzontów będą Targi Budownictwa Infrastrukturalnego – NOWA INFRASTRUKTURA, które przyciągną do Targów Kielce przedstawicieli z obszaru infrastruktury drogowej i kolejowej, transportowej, maszynowo – budowlanej oraz budownictwa specjalistycznego. Targi NOWA INFRASTRUKTURA odbędą się od 12 do 14 maja 2021 r.

Targi NOWA INFRASTRUKTURA wraz z towarzyszącymi wystawami ma stanowić kompleksowe, merytoryczne spotkanie branży. Wśród zagadnień dot. Infrastruktury drogowej i kolejowej poruszanych podczas wydarzenia pojawią się m.in. kwestie związane z technologiami, materiałami i komponentami budowlanymi, projektowaniem infrastrukturalnym oraz architektonicznym, budową i utrzymaniem infrastruktury oraz parkingami. Nie zabraknie również informacji dot. zasad bezpieczeństwa oraz zarządzania ruchem. Budownictwo Specjalistyczne i Maszyny Budowlane to kolejne punkty w programie Międzynarodowych Targów Budownictwa Infrastrukturalnego. Oprócz ciężkich, lekkich i niskoemisyjnych maszyn i urządzeń budowlanych, zaprezentowane zostaną również nowoczesne rozwiązania i sprzęt wykorzystywany w budownictwie infrastrukturalnym. Wśród specjalistycznych zagadnień omówione zostaną kwestie dot. budownictwa geotechnicznego, hydrotechnicznego i energetycznego, a także wszelkich prac, technik i systemów stosowanych w tych obszarach. Ostatnim z zakresów tematycznym NOWEJ INFRASTRUKTURY będzie Transport oraz zagadnienia poświęcone specjalistycznym, niskoemisyjnym pojazdom, samochodom ciężarowym i dostawczym oraz kwestiom leasingu i wypożyczania maszyn oraz urządzeń budowlanych.

Merytorycznie o branży ze specjalistami

Międzynarodowe Targi Budownictwa Infrastrukturalnego – NOWA INFRASTRUKTURA to okazja do wymiany doświadczeń i odbycia wielu merytorycznych rozmów oraz spotkań ze specjalistami z branży, przedstawicielami najważniejszych firm budowlanych i zarządcami infrastruktury. Podczas wydarzenia będzie można także poznać innowacyjne produkty, zobaczyć prezentację nowoczesnych maszyn i rozwiązań technologicznych oraz wziąć udział w branżowych konferencjach.

Zapraszamy do Targów Kielce na święto budownictwa drogowego i infrastruktury w nowej formule, czyli na Międzynarodowe Targi Budownictwa Infrastrukturalnego – NOWA INFRASTRUKTURA od 12 do 14 maja 2021 r..

Check Also

Rusza realizacja drogi ekspresowej do granicy polsko-ukraińskiej

– Ministerstwo Infrastruktury informuje, że 28 listopada 2022 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad …

Mega Darkmarket Site