Home / Aktualności / Rok 2020 w Daimler Truck AG

Rok 2020 w Daimler Truck AG

Dla spółki Daimler Truck AG rok 2020, związany z pandemią, zwłaszcza w pierwszych dwóch kwartałach cechował się mocnym osłabieniem ważnych rynków sprzedażowych, na których dały o sobie znać ekonomiczne skutki COVID-19. W ujęciu całorocznym przejawiło się to osłabieniem zarówno rynku północnoamerykańskiego, jak i makroregionu EU30 o około 30 procent. W drugim kwartale, najmocniej dotkniętym pandemią COVID-19, kondycja rynku samochodów ciężarowych na terenie Ameryki Płn. i Europy za kwiecień i maj pogorszyła się względem roku wcześniejszego o więcej niż połowę. Odbiło się to na sprzedaży, obrocie i zysku przedsiębiorstwa. Wielkość sprzedaży osiągnięta w r. 2020 przez Daimler Trucks & Buses wyniosła ok. 378 500 szt. dostarczonych samochodów ciężarowych i autobusów, co stanowi wynik o jedną trzecią gorszy od roku poprzedzającego (521 100 sztuk). W związku z tak dotkliwym spadkiem sprzedaży obrót przedsiębiorstwa za rok 2020 spadł do ok. 35 mld euro (w roku poprzednim były to 44 mld euro). Skorygowany EBIT (Earnings Before Interests and Tax) wyniósł 678 mln euro (za rok poprzedni: 2672 mln euro). Z kolei skorygowana rentowność sprzedaży (RoS, Return on Sales) za rok 2020 wyniosła zaledwie 2,0% – w roku poprzednim osiągnęła wartość 6,0%. Wskaźnik Cash Flow przed odliczeniem podatków i odsetek (CFBIT) za całoroczny okres sprawozdawczy to 2513 mln euro (za rok poprzedni: 2654 mln euro). Wydatki Daimler Trucks & Buses na badania i rozwój w roku 2020 zamknęły się kwotą 1,5 mld euro (za rok poprzedni: 1,7 mld euro). Mimo iż pandemia wymusiła cięcia w budżecie rozwojowym, zaangażowano duże środki w jazdę autonomiczną, elektromobilność (tu przykładem jest eActros), a także w łączność sieciową. Pracowano także nad kolejnymi generacjami istniejących produktów, nad wydajnością zużycia paliwa, nad obniżaniem emisji zanieczyszczeń, a także nad „szytymi na miarę” produktami i technologiami dla ważnych rynków wzrostowych. Optymizmem napawa fakt, iż w czwartym kwartale nastąpiło wyczuwalne ożywienie najważniejszych rynków i makroregionów, szczególnie na obszarze Ameryki Płn. i EU30. Czwarty kwartał 2020 zamknął się dla Daimler Trucks łączną sprzedażą wynoszącą 121 000 szt. pojazdów – podczas gdy odpowiedni wynik drugiego kwartału (który najmocniej ucierpiał na pandemii) wyniósł zaledwie ok. 61 000 szt. Jako kolejny pozytywny sygnał, zapowiadający powrót do normalności, należy ocenić również wolumen nowych zleceń, który na przestrzeni całego roku 2020 osiągnął w przypadku Daimler Trucks & Buses mniej więcej poziom z roku poprzedniego. Co więcej, w czwartym kwartale 2020 wpłynęły zlecenia na ok. 175 000 szt. pojazdów, tak że portfel zamówień z tego kwartału był jednym z najlepszych w historii przedsiębiorstwa. Mimo trudnej sytuacji, jaka panowała w roku 2020, firma Daimler Trucks, pozostając jednym z największych na świecie wytwórców pojazdów użytkowych, wyróżnia się jakością swoich produktów i usług oraz zdołała rozbudować swą pozycję lidera na niemal wszystkich strategicznych. Dobre perspektywy na 2021: ożywienie rynku, polepszenie sprzedaży, obrotu i rentowności Daimler Truck AG przewiduje, że w 2021 r. światowa gospodarka zdecydowane wyjdzie z głębokiej zeszłorocznej recesji. Efektem ożywienia koniunktury powinno być zwiększenie popytu – m.in. na najważniejszych rynkach pojazdów ciężarowych. Dlatego firma spodziewa się wyraźnego odbicia na rynku wysokotonażowych ciężarówek w Ameryce Północnej i makroregionie EU30. Jeśli chodzi o Brazylię, Daimler Trucks liczy na niewielki wzrost. Tegoroczny wolumen rynku japońskiego szacowany jest mniej więcej na poziomie roku poprzedniego. Daimler Trucks & Buses zakłada, że skorzysta na prognozowanych tendencjach rynkowych, obiecując sobie po roku obrotowym 2021 wyraźnego wzrostu sprzedaży. Prognozy przedsiębiorstwa wskazują też, że wysokość obrotu za rok 2021 wyraźnie przekroczy wartość z roku ubiegłego. Jeśli chodzi o skorygowaną rentowność sprzedaży, Daimler Trucks chce poprawić ten wskaźnik do poziomu 6-7%. Oddajmy głos Martinowi Daumowi, prezesowi zarządu Daimler Truck AG i członkowi zarządu Daimler AG: „W drugim półroczu 2020 r. nasza działalność znów nabrała rozmachu, który zamierzamy utrzymać w roku bieżącym. Postawiliśmy sobie dwa strategiczne cele. Po pierwsze, chcemy maksymalnie wykorzystać swój potencjał, jeśli chodzi o poziom zysku. Zamierzamy w tym roku osiągnąć rentowność sprzedaży wynoszącą od sześciu do siedmiu procent – co będzie oznaczało wielki krok naprzód. Po drugie, będziemy uczestniczyli w przeobrażaniu naszej gałęzi przemysłu –  z pozycji lidera. Wyznaczyliśmy sobie pod tym względem na rok 2021 kolejne ważne «kamienie milowe». W dziedzinie motoryzacji bezemisyjnej uruchamiamy seryjną produkcję ciężarówek Mercedes-Benz eActros, przeznaczonych do ciężkiego transportu dystrybucyjnego. Jeśli chodzi o sferę automatyzacji, to na dodatkowych trasach testowych w stanie Nowy Meksyk będziemy testowali kolejną generację naszych wysoko zautomatyzowanych prototypów. W zakresie łączności sieciowej szykujemy dla klientów we wszystkich regionach kolejne usługi cyfrowe, dzięki którym użytkowanie naszych samochodów ciężarowych i autobusów stanie się jeszcze efektywniejsze niż dotąd. Nasze pojazdy mają przewozić osoby i towary w sposób neutralny pod względem emisji CO2, bezpieczny i ekonomiczny – i chcemy realizować ten cel lepiej, niż jakiekolwiek inne przedsiębiorstwo w naszej branży. Tak więc mamy jasną zarysowaną drogę naprzód, a planowane usamodzielnienie biznesowe pomoże nam czynić jeszcze szybsze postępy.“ Planowane wydzielenie Daimler Truck AG na zasadzie spin-offu ma wyzwolić dodatkowy potencjał biznesowy Daimler Truck AG po usamodzielnieniu się jako spin-off zamierza wytworzyć dla swoich akcjonariuszy wymierną wartość dodaną – przez to, że przedsiębiorstwo będzie jeszcze dynamiczniej realizować swoje plany strategiczne, uzyskiwać lepszą rentowność i dalej rozwijać neutralne pod względem emisji CO2 technologie napędowe dla samochodów ciężarowych i autobusów. Spółka Daimler Truck AG bardzo aktywnie, wykorzystując swoje ogromne doświadczenie, zareagowała na skutki pandemii COVID-19 i podjęła w czasie kryzysu prawidłowe decyzje. Wdrożone przez nią działania pozwoliły zracjonalizować strukturę kosztów i mocy produkcyjnych – m. in. przez wykorzystanie pracy w skróconym wymiarze godzin na terenie Niemiec dla zredukowania kosztów we wszystkich obszarach funkcyjnych. Dobroczynne skutki przyniosła zwłaszcza mocna redukcja kosztów stałych, którą osiągnięto przez zdyscyplinowaną kontrolę zasobów oraz sukcesywne wdrażanie działań restrukturyzacyjnych. Praktykowany przez Daimler Truck AG model biznesowy dowodzi swojej skuteczności, opierając się na solidnej bazie finansowej. Przedsiębiorstwo udowodniło, że umie radzić sobie z nieuniknionymi w tej branży cyklami rynkowymi, a w przyszłości zamierza jeszcze intensywniej usprawniać zarządzanie przepływami pieniężnymi. Daimler Truck AG kieruje się też jasnymi strategiami, jeśli chodzi polepszanie swoich wyników finansowych. W tym zakresie wykorzystywany jest korzystny wpływ silnych i globalnie działających marek, połączony z efektami skali wynikającymi z globalnej strategii platformowej, a także z własnych kompetencji jako renomowanego lidera technologicznego w dziedzinie bezpiecznego i efektywnego transportu neutralnego pod względem emisji CO2. Jednocześnie Daimler Truck AG będzie nadal pracować nad polepszeniem swojej sytuacji kosztowej – ze szczególnym uwzględnieniem Mercedes-Benz Trucks w Europie. Już w roku 2019 rozpoczęto w tym zakresie inicjatywy mające na celu zwiększenie efektywności – będą one dalej konsekwentnie realizowane, przy czym od października 2020 r. zajmuje się tym komórka o nazwie Transformation Office. Jako cel postawiono sobie z jednej strony dalsze rozbudowywanie globalnej pozycji rynkowej poprzez rozszerzanie oferty produktowej, a z drugiej strony – transformację branży poprzez współpracę z innowacyjnymi podmiotami. Globalne partnerstwa: wspólne uczestnictwo w branżowej transformacji Transformacja w branży pojazdów użytkowych, zainicjowana w dużym stopniu przez Daimler Truck AG, wymaga znacznego nakładu zasobów. Dlatego przedsiębiorstwo nawiązuje kooperację partnerską ze strategicznie dobranymi podmiotami. Zwłaszcza w sferze nowych technologii, gdzie konieczne są duże nakłady inwestycyjne, wspólne działanie z wiarygodnymi partnerami szybciej prowadzi do zamierzonego celu. Ważnym przykładem będzie tutaj planowana współpraca z grupą Volvo w dziedzinie ogniw paliwowych. Obejmie ona skonstruowanie i rozpoczęcie seryjnej produkcji systemów ogniw paliwowych, wraz z ich wprowadzeniem na rynek. Będą one przeznaczone głównie do wysokotonażowych samochodów ciężarowych, ale planuje się ich zaoferowanie także do innych zastosowań. Volvo Group ma przejąć 50% udziałów w istniejącym przedsiębiorstwie Daimler Truck Fuel Cell GmbH & Co. KG o łącznej wartości ok. 0,6 mld euro, na zasadzie cash and debt free. W rezultacie Daimler Truck AG oraz Volvo Group będą dysponowały równymi udziałami we wspólnym przedsięwzięciu. Pozostaną jednak konkurentami we wszystkich innych obszarach działalności, takich jak technika motoryzacyjna czy integracja ogniw paliwowych z pojazdem. Rozwojowi elektromobilności sprzyjać będzie również strategiczne partnerstwo z amerykańską spółką Proterra Inc., dużym wytwórcą autobusów elektrycznych i akumulatorów do pojazdów użytkowych w Stanach Zjednoczonych. Z kolei w dziedzinie jazdy autonomicznej (SAE poziom 4) zamierza kontynuować wspólne działania ze swoją spółką-córką Torc Robotics. Daimler Trucks razem z Torc zamierza w roku 2021 zintensyfikować testy drogowe autonomicznych ciężarówek poziomu 4 SAE, wprowadzić następną generację prototypowych samochodów do próbnej eksploatacji na istniejących i nowych trasach testowych, a także otworzyć dodatkowe centrum kontrolno-testowe w stanie Nowy Meksyk. Przy testowaniu autonomicznych ciężarówek SAE 4 firma Torc Robotics korzystać będzie z rozwiązań chmurowych oferowanych przez Amazon Web Services (AWS). Systemy firmy AWS cechują się odpowiednią skalowalnością i prędkością działania, niezbędną dla bezpiecznego i stabilnego przesyłu, zapisywania i obliczania wszelkich danych, jakie gromadzone są podczas jazdy. Kolejnym ważnym krokiem, jaki w roku sprawozdawczym wykonały Daimler Trucks i Torc, jest współpraca z Luminar Technologies, Inc., liderem wśród dostawców sprzętu i oprogramowania dla technologii lidarowej. Eksperci z Daimler Trucks, z amerykańskiej spółki-córki DTNA i z Torc oraz z firmy Luminar ściśle współdziałają przy dostosowywaniu technologii lidarowej do wysokich prędkości jazdy na autostradach w USA. Dla zacieśnienia tego partnerstwa Daimler Trucks nabył mniejszościowe udziały w firmie Luminar. Ponadto segment Daimler Trucks niedawno wzbogacił się o strategiczne, globalnie ukierunkowane partnerstwo z firmą Waymo. Prologiem tej współpracy będzie połączenie technologii Waymo ze specjalnie do tego celu opracowaną wersją modelu ciężarówki Freightliner Cascadia, oferowanego przez Daimler Trucks North America (DTNA). Oferując ciężarówki poziomu 4 SAE klientom flotowym, Waymo i Daimler Trucks chcą polepszyć bezpieczeństwo ruchu drogowego i wydajność przewozów. Freightliner Cascadia wyposażony w sterownik Waymo Driver ma być dostępny w USA w ciągu najbliższych lat. Globalna współpraca w dziedzinie silników średniej mocy Daimler Truck AG i Cummins Inc. planują nawiązanie globalnej współpracy w zakresie silników średniej mocy do pojazdów użytkowych. Oba przedsiębiorstwa ogłosiły taki zamiar przed kilkoma dniami. W ramach planowanego partnerstwa strategicznego Cummins chce zainwestować w doskonalenie bazowych silników średniej mocy, a także w ich globalną produkcję i dostarczanie na rzecz Daimler Trucks & Buses od drugiej połowy bieżącej dekady. Firma Cummins Inc. zamierza uruchomić na terenie zakładu Mercedes-Benz w Mannheim produkcję silników średniej mocy, spełniających normę emisji spalin Euro VII. Cummins chce dostarczać napędy na rzecz zarówno Mercedes-Benz, jak i innych odbiorców biznesowych. Wynikające stąd tzw. korzyści skali pozwolą na ekonomiczne wytwarzanie nowego typoszeregu silników również w dalszej przyszłości. Aktualna obecność handlowa Cumminsa i jego rozwinięta sieć produkcyjno-dostawcza we wszystkich innych makroregionach przysłuży się dalszym markom należącym do Daimler Trucks, m. in. markom Daimler Trucks North America. Daimler Truck AG zamierza skupić się na doskonaleniu alternatywnych technologii napędowych oraz komponentów ciężkiego układu przeniesienia napędu w pojazdach użytkowych (HDEP). Dlatego koncern zaprzestaje inwestowania w rozwój własnej generacji silników medium duty (MDEG), która znajduje zastosowanie w samochodach ciężarowych klasy lekkiej i średniej, w autobusach miejskich i dalekobieżnych, a także w pojazdach innych producentów. Po uruchomieniu produkcji Cumminsa spółka Daimler Truck AG będzie sukcesywnie wygaszać swoją produkcję MDEG. Rozważona zostanie możliwość nawiązania szerszej globalnej współpracy strategicznej. Elektryfikacja w ofercie ciężarówek – akumulatory i ogniwa paliwowe We wrześniu 2020 miała miejsce światowa premiera koncepcyjnej ciężarówki Mercedes-Benz GenH2 Truck, zasilanej ogniwami paliwowymi. Seryjną wersję tego pojazdu, czerpiącą energię z płynnego wodoru, opracowano z myślą o wielorakiej i intensywnej eksploatacji w transporcie dalekobieżnym. W tym roku wyjadą na szosy pierwsze prototypy tego samochodu; testowanie przez klientów zaplanowano na rok 2023, zaś w roku 2027 można spodziewać się pierwszych egzemplarzy GenH2 z produkcji seryjnej. Również we wrześniu 2020 Daimler Trucks po raz pierwszy uchylił rąbka tajemnicy otaczającej eActrosa LongHaul – elektryczną ciężarówkę do transportu dalekobieżnego z napędem wyłącznie akumulatorowym. Ma ona obsługiwać regularne kursy na przewidywalnych trasach, odznaczając się dużą wydajnością energetyczną. Gotowość do produkcji seryjnej eActrosa LongHaul planowana jest na rok 2024. Natomiast już w roku bieżącym Daimler Trucks zamierza seryjnie wyprodukować elektrycznego eActrosa z napędem akumulatorowym do ciężkiego transportu dystrybucyjnego. Na rok następny, 2022, przewidziano uruchomienie seryjnej produkcji niskopodłogowej ciężarówki eEconic, bazującej na eActrosie. Strategia elektryfikacyjna Daimler Trucks będzie dalej konsekwentnie realizowana także w odniesieniu do marek Freightliner i FUSO – dotychczas pojazdy użytkowe spółki Daimler Truck AG przejechały na całym świecie, w ramach codziennej eksploatacji u klientów, niebagatelne 10 milionów kilometrów, nie emitując lokalnie CO2. Daimler Trucks zamierza oferować swoje elektryczne pojazdy w powiązaniu z kompleksowym „ekosystemem”, obejmującym m. in. doradztwo na temat elektromobilności. Składnikami tego doradztwa mają być analizy tras, wskazywanie dostępnych subwencji, a także wsparcie przy operacyjnej integracji z flotami i wypracowywaniu odpowiednich rozwiązań w zakresie infrastruktury ładowania. Rozbudowa pozycji na ważnych rynkach Oprócz dalszego rozwoju spółki i jej produktów w kierunku przyszłościowego transportu neutralnego pod względem emisji CO2 i autonomicznego, celem strategicznym Daimler Truck AG jest również umacnianie swojej pozycji rynkowej w ważnych regionach sprzedażowych na całym świecie, tak by nadal polepszać dochodowość i wielkość zysków. Jednym z elementów tego celu będzie silniejsze niż dotąd wykorzystywanie potencjału wzrostowego na ogromnym rynku pojazdów użytkowych, jakim są Chiny. W ramach joint venture o nazwie Beijing Foton Daimler Automotive (BFDA), wspólnie ze swoim chińskim partnerem Beiqi Foton Motor Co., Ltd., Daimler Trucks ma zamiar przystąpić do wytwarzania ciężkich ciągników siodłowych marki Mercedes-Benz w Chinach dla rynku chińskiego, przystosowując  je do specyficznych wymagań tamtejszych klientów. Sprzedaż pojazdów ciężarowych Auman, wytwarzanych przez Daimler Trucks w Chinach, także w ramach joint venture BFDA, wzrosła w roku 2020, za sprawą mocno zwiększonego popytu na chińskim rynku ciężarówek, do liczby 126 400 sztuk (za rok poprzedni: 86 200 szt.), co oznacza znaczne przekroczenie wyniku z roku wcześniejszego. Na ważnym rynku północnoamerykańskim spółka Daimler Trucks North America (DTNA) zaprezentowała w roku 2020 nowy samochód ciężarowy Western Star 49X. Ten słynny amerykański truck, z charakterystycznie zaprojektowanym przodem i niepowtarzalnymi elementami chromowanymi, używany jest w Ameryce Północnej głównie jako pojazd specjalny i budowlany oraz w obszarze zastosowań zwanym vocational segment. Ciesząc się pozycją niekwestionowanego lidera rynkowego w segmencie pojazdów dalekobieżnych, DTNA czyli północnoamerykańska spółka córka Daimler Trucks dostrzega w obszarze vocational segment wciąż niewykorzystane szanse handlowego rozwoju. Chcąc zagospodarować ten obszar, DTNA gruntownie udoskonaliła konstrukcję nowego Western Star 49X, aby lepiej spełniać potrzeby klientów w zakresie wytrzymałości, bezpieczeństwa i mniejszej masy pojazdu. Kolejny krok Daimler Truck AG zmierzający do rozbudowy pozycji rynkowych w roku sprawozdawczym polegał na reorganizacji tzw. centrów regionalnych. Ośrodki te, rozmieszczone na całym świecie, generowały dotychczas ok. 10% całkowitej sprzedaży Daimler Trucks & Buses; przedsiębiorstwo zamierza teraz wydobyć z nich jeszcze większy potencjał zyskownego rozwoju. Z myślą o wykorzystaniu tego potencjału wzmocnione zostanie regionalne kierownictwo, które przejmie pełną odpowiedzialność za lokalne działania biznesowe. Jednocześnie w ramach tej reorganizacji spółka Daimler Truck AG wskazała na świecie ok. 30 rynków, gdzie zamierza skoncentrować przyszłe inwestycje – spodziewając się tam szczególnie dynamicznego rozwoju i/bądź dużych zysków.

Check Also

73 elektrycznych Renault Trucks dla Barcelony

Podczas ostatniego zamówienia publicznego z zakresu odbioru odpadów komunalnych oraz utrzymania infrastruktury, miasto Barcelona dokonało …

Mega Darkmarket Site