Home / Aktualności / „Made in Poland”

„Made in Poland”

Volkswagen Poznań, podczas odbywającego się w Berlinie Kongresu „Made in Poland” skupiającego polskich producentów, dystrybutorów i usługodawców, wyróżniony został nagrodą „Made in Poland” przyznaną za istotny wpływ na kształt i rozwój kształcenia dualnego zarówno na poziomie branżowym, jak i na poziomie akademickim. Do nagrody nominują redakcje Forum Przedsiębiorczości i Biznes Plus, które od 10 lat promują polskie uczelnie, samorządy oraz biznes. Organem weryfikującym i przyznającym nagrodę „Made in Poland” jest natomiast specjalnie powołana Rada Kongresowa, złożona z przedstawicieli świata nauki, biznesu i administracji. Wymiana handlowa między Polską a Niemcami w 2019 roku była rekordowa. Według danych GUS w ciągu 9 lat (od 2010 r.) jej wartość zwiększyła się o ponad 84,5 procent, osiągając prawie 130 mld euro. Niemcy są największym i jednym z najważniejszych partnerów handlowych Polski. Istotną częścią wymiany handlowej między obu krajami jest przemysł motoryzacyjny, a Volkswagen Poznań jest jej znaczącym filarem.
Podczas organizowanego w tym roku już po raz drugi Kongresu „Made in Poland” w Berlinie, którego Volkswagen Poznań jest partnerem, firma otrzymała nagrodę „Made in Poland”, tym razem jednak nie za działania eksportowe, czy produkcyjne, a za przyłożenie szczególnej wagi do kształcenia swych przyszłych pracowników w szkołach branżowych oraz na uczelni wyższej, w systemie dualnym zakładającym szkolenie uczniów i studentów zarówno w szkole, jak i bezpośrednio w fabrykach Volkswagen Poznań.
„Jesteśmy bardzo dumni z tego, że nasz system kształcenia dualnego na poziomie zawodowym realizowany we współpracy z dwoma szkołami branżowymi oraz na poziomie akademickim realizowany we współpracy z Politechniką Poznańską, został doceniony przez Radę Kongresową i wyróżniony nagrodą „Made in Poland” – mówi Jolanta Musielak, członek zarządu Volkswagen Poznań ds. personalnych i organizacji i dodaje „Jest to z pewnością kierunek naszego dalszego rozwoju i inwestycji, a wdrożony przez nas model kształcenia przynosi już dzisiaj zakładane efekty. Blisko pół tysiąca absolwentów klas patronackich znalazło już zatrudnienie w naszych zakładach.”
Volkswagen Poznań od 16 lat rozwija szkolnictwo branżowe, współpracując blisko z Zespołem Szkół Nr 1 w Swarzędzu oraz Zespołem Szkół Politechnicznych we Wrześni, w których młodzież może pozyskać odpowiednie kwalifikacje w takich zawodach jak: mechatronik, elektromechanik pojazdów samochodowych, operator maszyn i urządzeń odlewniczych oraz automatyk. Proces edukacyjny w klasach patronackich Volkswagen Poznań rozłożony jest na trzy lata. Na zakończenie uczniowie przechodzą polski egzamin zawodowy wg. procedur Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Chętni mają również możliwość zdawania dodatkowego egzaminu przed Polsko – Niemiecką Izbą Przemysłowo – Handlową AHK, uprawniającego do wykonywania zawodu w wielu państwach Unii Europejskiej. Uczniowie mają także szansę podnoszenia swoich kwalifikacji językowych dzięki nauce języka niemieckiego w trybie rozszerzonym oraz uczestniczenia w wymianach zagranicznych.
Równolegle Volkswagen Poznań współpracuje także strategicznie z Politechniką Poznańską. W ramach studiów dualnych studenci mogą zdobyć tytuł inżyniera automatyki i robotyki, odbywać praktyki w zakładach Volkswagen Poznań, a także potwierdzić swoje umiejętności egzaminem Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej.
Kongres Made in Poland ma na celu wyeksponowanie potencjału polskich producentów, którzy mają istotny wpływ na kształt i rozwój polskiej gospodarki w różnych gałęziach przemysłu. W ramach odbywającego się w Berlinie Kongresu poruszane są takie zagadnienia, jak kondycja gospodarcza producentów, wpływ programów rządowych na rozwój rodzimej gospodarki, rola firm rodzinnych, pozycja polskich producentów na arenie międzynarodowej czy strategia zarządzania w dobie kryzysu

Check Also

Mój elektryk MAN eTGE

Aż do 70 000 PLN mniej można zapłacić za samochód MAN TGE z napędem elektrycznym. …