Home / Aktualności / Modernizacja w Wieluniu

Modernizacja w Wieluniu

Niemal 50% wzrostu dziennego wolumenu produkcji w porównaniu do intensywnego roku 2019 – to efekt prac modernizacyjnych przeprowadzonych przez Wielton w fabryce w Wieluniu.

Zakłady produkcyjne Wieltonu nieustannie są unowocześniane
i rozbudowywane, systematycznie zwiększając moce produkcyjne i poprawiając efektywność. Rezultaty te mają szczególne znaczenie w sytuacji zwiększonego popytu na przyczepy i naczepy w Europie. Wieluńskie zakłady odgrywają kluczową rolę w Grupie Wielton, dostarczając komponenty i gotowe produkty do poszczególnych spółek oraz obsługując coraz więcej rynków zagranicznych. Pozytywne efekty modernizacji obserwowane są w bieżącym roku, a także spodziewane w kolejnych latach.
Mając na uwadze stały rozwój firmy i systematyczne wchodzenie na kolejne rynki zagraniczne, Wielton przeprowadził w 2020 r. kompleksową modernizację zakładów produkcyjnych w Wieluniu. Głównym celem przedsięwzięcia było skrócenie czasu produkcji standardowych naczep przy jednoczesnym zapewnieniu jak najwyższej jakości produktów. Firma skupiła się na usprawnieniu procesu wytwarzania poprzez modernizacje i reorganizacje linii produkcyjnych oraz stanowisk pracy, przy zachowaniu dbałości o ich ergonomię. Skutkiem tych działań było wyeliminowanie zatorów w przepływie materiałów i poprawa mocy produkcyjnych. Wdrożone zmiany przyczyniły się do zredukowania średniego czasu produkcji aż o 40%.
„Obserwowane zwiększone zainteresowanie na przyczepy i naczepy w Polsce, ale i całej Europie, motywuje nas do wytężonej pracy nad poprawą efektywności i wydajności zakładów w Wieluniu. Tym bardziej, że nasze zakłady stanowią „centrum produkcyjne” Grupy Wielton, pełniąc kluczową rolę w dostarczaniu komponentów i gotowych produktów dla poszczególnych spółek oraz obsługując coraz więcej rynków zagranicznych. W tym celu przeprowadziliśmy restrukturyzację, prace modernizacyjne, usprawniliśmy procesy oraz wprowadziliśmy ich optymalizacje. Efekty modernizacji i zrealizowanych inwestycji były dźwignią poprawy wyników już w dobrym drugim półroczu 2020 r. oraz w pierwszym kwartale br. Mamy jednak świadomość, że realizacja naszych ambitnych celów na 2021 r. wymaga od nas stałego wzmacniania mocy i potencjału produkcyjnego zakładów w Wieluniu. Z tego powodu nie ustajemy w naszych działaniach i dalej pracujemy nad zwiększeniem efektywności zakładów, która będzie procentowała również w kolejnych latach” – mówi Piotr Kuś, dyrektor generalny, wiceprezes zarządu Wielton S.A.

Check Also

Mój elektryk MAN eTGE

Aż do 70 000 PLN mniej można zapłacić za samochód MAN TGE z napędem elektrycznym. …