Home / Aktualności / Homologację dla samochodów ciężarowych Daimler Truck na ogniwa paliwowe

Homologację dla samochodów ciężarowych Daimler Truck na ogniwa paliwowe

Firma Daimler Truck konsekwentnie realizuje techniczną strategię elektryfikacji swoich samochodów ciężarowych i właśnie osiągnęła kolejny przełom na tej drodze: w październiku br. właściwe urzędy niemieckie dopuściły do ruchu drogowego ulepszony prototyp ciężarówki Mercedes-Benz GenH2 Truck, napędzanej wodorowymi ogniwami paliwowymi. Już w kwietniu na swoich zamkniętych torach testowych producent samochodów ciężarowych rozpoczął testy udoskonalonego prototypu samochodu ciężarowego Mercedes-Benz GenH2, zaprezentowanego w 2020 roku. W ich trakcie ciężarówka napędzana wodorowymi ogniwami paliwowymi, która w wersji seryjnej zaprojektowana została na przebiegi 1000 kilometrów i więcej bez postoju na tankowanie, przejechała z powodzeniem wiele tysięcy kilometrów testowych. Teraz jej testy obejmą także drogi publiczne. Będą się one odbywać m.in. na drodze B462, gdzie w ramach projektu eWayBW transport towarów w pobliżu Rastatt ma zostać testowo zelektryfikowany z wykorzystaniem ciężarówek zasilanych z napowietrznych linii trakcyjnych. Działania te obejmą również testy porównawcze pojazdu Mercedes-Benz eActros z akumulatorowym napędem elektrycznym z ciężarówkami innych producentów – zasilanymi z napowietrznych linii trakcyjnych lub napędzanych z ogniw paliwowych. Daimler Truck we własnym zakresie nie planuje wytwarzać ciężarówek zasilanych z napowietrznych linii trakcyjnych. Już od lipca 2019 r. eActros dobrze sprawdza się w intensywnych testach praktycznych, przeprowadzanych w regionie Rastatt przez firmę Logistik Schmitt.

Dzięki uzyskaniu homologacji drogowej pojazdu GenH2 Truck, Daimler Truck osiągnął istotny postęp na drodze do jego produkcji seryjnej – producent zamierza dostarczyć klientom pierwsze seryjne egzemplarze tej ciężarówki w roku 2027, a ponadto wyznacza sobie ambitny cel, aby do roku 2039 na rynku europejskim, japońskim i północnoamerykańskim oferować już tylko takie samochody nowe, które podczas jazdy („tank to wheel”) będą neutralne pod względem emisji CO2. W tym celu producent samochodów ciężarowych koncentruje się na elektryfikacji swoich pojazdów i realizuje dwutorową strategię – z wykorzystaniem elektrycznego napędu akumulatorowego i napędu na bazie wodoru. Kombinacja ta pozwala firmie Daimler Truck zaoferować klientom najlepsze opcje pojazdów do poszczególnych rodzajów zastosowań. Im lżejszy ładunek i mniejsza odległość, tym częściej zastosowanie znajdzie napęd akumulatorowy. W przypadku cięższych ładunków i większych odległości preferowane będą raczej ogniwa paliwowe.

Check Also

Pierwsza elektryczna śmieciarka pracuje już w Świebodzicach

Gmina Świebodzice mając na uwadze możliwość zmniejszenia swojego śladu węglowego inwestuje w pojazdy elektryczne. Na …

Mega Darkmarket Site