Home / Aktualności / Program budowy 100 obwodnic – postęp prac

Program budowy 100 obwodnic – postęp prac

Rok temu Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Na realizację inwestycji, które będą finansowane ze środków Krajowego Funduszu Drogowego, rząd przeznaczy 28 mld zł. GDDKiA jako inwestor jest odpowiedzialna za realizację tego rządowego programu. Prowadzone są intensywne prace przygotowawcze dla 84 obwodnic. Czternaście kolejnych jest już na etapie realizacji. GDDKiA prowadzi obecnie dwa postępowania przetargowe – jedno dotyczy realizacji obwodnicy Koźmina Wielkopolskiego, a drugie to przygotowanie dokumentacji dla obwodnicy Chrzanowa i Trzebini.

Postęp prac

W realizacji jest czternaście obwodnic o łącznej długości 109,7 km i wartości 1,9 mld zł. Są to obwodnice: Wąchocka w ciągu DK42 (woj. świętokrzyskie), Smolajn w ciągu DK51 (woj. warmińsko-mazurskie), Strzelec Krajeńskich w ciągu DK22 (woj. lubuskie), Gryfina w ciągu DK31 (woj. zachodniopomorskie), Lipska w ciągu DK79 (woj. mazowieckie), Suchowoli w ciągu DK8 (woj. podlaskie), Sztabina w ciągu DK8 (woj. podlaskie), Brzezia w ciągu DK25 (woj. pomorskie), Szczecinka w ciągu DK20 (woj. zachodniopomorskie) oraz Pułtuska w ciągu DK61 (woj. mazowieckie). Na etapie realizacji są też cztery obwodnice z woj. wielkopolskiego: Żodynia i Strykowa w ciągu DK32, Gostynia w ciągu DK12 oraz Grzymiszewa w ciągu DK72.

Dla obwodnic Smolajn i Brzezia zostały wydane już decyzje (ZRID) i trwają tam roboty budowlane. Warto tutaj podkreślić, że obwodnicą Smolajn kierowcy pojadą już w tym roku.

Obecnie ogłoszone jest jedno postępowanie przetargowe na realizację (w systemie Projektuj i buduj) około 6-kilometrowej obwodnicy Koźmina Wielkopolskiego w ciągu DK15 (woj. wielkopolskie).

Z kolei dla blisko 16-kilometrowej obwodnicy Chrzanowa i Trzebini w ciągu DK79 (woj. małopolskie) w marcu br. ogłosiliśmy przetarg na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego i koncepcji programowej (STEŚ-R).

W przygotowaniu mamy obecnie 84 zadania o łącznej długości ponad 700 km. Są to m.in. obwodnica Lędzin w ciągu DK46 (woj. opolskie), gdzie opracowywane jest STEŚ-R – kilka dni temu podpisaliśmy umowę, czy obwodnica Pilzna i Brzostka w ciągu DK73 (woj. podkarpackie) – tutaj w marcu br. podpisaliśmy umowę na wykonanie Koncepcji programowej (KP).

Przypominamy, że cykl przygotowania inwestycji drogowej to proces złożony i długotrwały, o czym już informowaliśmy na naszej stronie internetowej. Wymaga on ścisłej współpracy urzędów oraz współdziałania z podmiotami zewnętrznymi. To na tym etapie ustalamy korytarz drogi, analizujemy, gdzie i dlaczego będziemy budować nową drogę albo gdzie na pewno nie możemy budować, ponieważ realizowana inwestycja miałaby negatywny wpływ np. na środowisko naturalne.

Jakie będą parametry przyszłych obwodnic

Wszystkie obwodnice, jakie powstaną w ramach PB100, będą drogami klasy GP (główne ruchu przyspieszonego). Większość z nich będzie miała przekrój jednojezdniowy, ale tam, gdzie drogi te będą przebiegać w terenie zurbanizowanym, a w ramach prac przygotowawczych prognozowane jest duże natężenie ruchu, powstaną jako dwujezdniowe. W takim przekroju powstaną m.in. obwodnice Wąchocka (DK42), Nowego Targu (DK49), Chrzanowa i Trzebini (DK79), Kalisza (DK25), Pułtuska (DK61), Głogowa (DK12) oraz Legnicy (DK94).

Cel

Głównym beneficjentem tego programu są mieszkańcy miast i miejscowości, którzy szczególnie odczuwają skutki ruchu drogowego. Podstawowym celem budowy obwodnic jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miast i miasteczek. Dzięki temu zwiększy się bezpieczeństwo kierowców i podróżnych, a także mieszkańców poszczególnych miejscowości.

Check Also

DAF otrzymuje duże zamówienie od brytyjskiej firmy Asset Alliance Group

Firma Asset Alliance Group porozumiała się z DAF-em w sprawie zamówienie na 1500 nowych pojazdów …

Mega Darkmarket Site