Home / Aktualności / Umowa na ekspresowe przejście drogowe przez Kielce

Umowa na ekspresowe przejście drogowe przez Kielce

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zawarła umowę na zaprojektowanie i budowę kluczowego dla Kielc odcinka drogi ekspresowej S74. Nowy odcinek drogi o długości około 5 km połączy węzeł Kielce Zachód, położony na skrzyżowaniu z drogą ekspresową S7, z węzłem Bocianek wybudowanym w ramach S74 Kielce – Cedzyna. – Nowa trasa pozwoli na wygodne, sprawne i bezpieczne prowadzenie ruchu przez Kielce. Dla mieszkańców miasta oznacza to zmniejszenie związanych z ruchem tranzytowym uciążliwości, głównie pochodzących od pojazdów ciężkich. Kierowcy zaś zyskają docelowo swobodny dostęp do tras szybkiego ruchu pozwalających na podróżowanie na kierunkach północ-południe oraz wschód-zachód – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Inwestycja odseparuje ruch tranzytowy od lokalnego dzięki poprowadzeniu ciągu głównego S74 na przeważającym odcinku w wykopie. W ramach prac powstaną m.in. dwa tunele drogowe. Dłuższy, około półkilometrowy, planowany jest na odcinku sąsiadującym z zabudową osiedlową między ulicami Klonową a Warszawską. W ramach zadania planowana jest budowa dwóch węzłów drogowych Hubalczyków i Zagnańska. Planowana jest również m.in. budowa wiaduktu nad S74 w ciągu ulicy Transportowców, ronda nad tunelem pod ulicą Olszewskiego, a także wiaduktu w ciągu DK73 w obrębie węzła Bocianek. Wzdłuż nowego odcinka przewidziano ciąg rowerowy. Inwestycja realizowana w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu zarówno podróżujących tranzytem, jak i korzystających z połączeń lokalnych w Kielcach i okolicach tego miasta. Znacznie zwiększy się też przepustowość istniejącego układu komunikacyjnego oraz płynność ruchu. Dla ruchu lokalnego zachowane zostaną wszystkie dotychczasowe połączenia komunikacyjne północ-południe, z uwzględnieniem ruchu pieszego. Lokalne skrzyżowania usytuowane będą nad drogą ekspresową, w większości na dotychczasowym poziomie. Wykonawcą zadania będzie Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor. Prace o wartości 713,4 mln zł zostaną zrealizowane w ciągu 36 miesięcy od podpisania umowy, z wyłączeniem okresów zimowych w czasie robót budowlanych. Nowa droga realizowana będzie w systemie Projektuj i buduj. Wykonawca będzie miał 10 miesięcy na opracowanie projektu budowlanego i 7 miesięcy na uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. To oznacza, że pierwsze roboty budowlane powinny rozpocząć się w II połowie 2024 roku. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2026 roku. Po wybudowaniu przejścia przez Kielce kierowcy będą korzystać z blisko 30-kilometrowego odcinka ekspresowej trasy między Mniowem a Cedzyną. Dzięki temu znacząco poprawią się warunki jazdy dla kierowców podróżujących między województwami łódzkim, świętokrzyskim i podkarpackim, a także dla mieszkańców Kielc i okolic. Nowa trasa ułatwi mieszkańcom Kielc dojazd do węzłów autostradowych w okolicach Łodzi i przejść granicznych w województwie podkarpackim. W marcu 2022 r. rozpoczęła się realizacja S74 Przełom/Mniów – węzeł Kielce Zachód. Trwa również realizacja obwodnicy Opatowa w ciągu S74 w województwie świętokrzyskim. W tym roku ruszą roboty budowlane. (PAP)

Check Also

DAF otrzymuje duże zamówienie od brytyjskiej firmy Asset Alliance Group

Firma Asset Alliance Group porozumiała się z DAF-em w sprawie zamówienie na 1500 nowych pojazdów …

Mega Darkmarket Site