Goodyear Sustainable Reality Survey po raz czwarty

Ruszyła czwarta edycja badania Goodyear Sustainable Reality Survey, którego celem jest ocena działań europejskich flot na rzecz zrównoważonego transportu. Tegoroczna ankieta zawiera podobny zestaw pytań jak w poprzednich latach, co pozwala Goodyearowi monitorować zmiany w postawie branży na przestrzeni czasu. Badanie Sustainable Reality Survey będzie otwarte do 21 lipca – Goodyear jak co roku zaprasza floty do udziału w niej, a za każdy wypełnioną ankietę podziękuje sadząc drzewo we współpracy z organizacją non-profit TreeNation.

Cieszymy się, że możemy po raz kolejny zaprosić floty z całej Europy do udziału w ankiecie Sustainable Reality Survey i za jej pośrednictwem zajrzeć głębiej do ich świata, zyskując unikalny wgląd w ich codzienne decyzje. Tegoroczna edycja może znów dostarczyć cennych danych na temat postępów, możliwości i wyzwań na drodze do bardziej zrównoważonej mobilności – mówi Maciej Szymański, dyrektor marketingu Goodyear w segmencie opon użytkowych w Europie.

Ankieta weryfikuje podejście flot do zrównoważonego rozwoju w różnych kontekstach. Począwszy od zrozumienia najnowszych przepisów środowiskowych, poprzez sformalizowanie celów i miar zrównoważonego rozwoju, aż po zastosowanie nowych rozwiązań i technologii. Badanie pozwala również na identyfikację wyzwań związanych z wdrożeniem zrównoważonych środków oraz korzyści z podejmowanych działań. Tegoroczny kwestionariusz został dodatkowo rozbudowany o nowe pytanie weryfikujące, czy zrównoważony rozwój odbywa się kosztem wydajności flot oraz czy wymaga od nich kompromisów.

Badanie Sustainable Reality Survey 2024 zostanie zwieńczone kompleksowym raportem, zawierającym szczegółowe analizy trendów zrównoważonego rozwoju w branży. Może on stanowić punkt odniesienia dla operatorów flot, umożliwiając im porównanie własnych praktyk ze standardami branżowymi. Ponadto, raport ten pozwala na identyfikację najlepszych praktyk, zrozumienie pojawiających się wyzwań oraz odkrywanie innowacyjnych rozwiązań, które mogą zwiększyć zarówno skuteczność osiągania celów zrównoważonego rozwoju, jak i wydajność operacyjną flot.

Ubiegłoroczne badanie wykazało, że europejskie floty przywiązują coraz większą uwagę do zrównoważonego rozwoju. Znacząca większość ankietowanych uznała zrównoważony rozwój za „ważny” lub „bardzo ważny”, a jedna trzecia flot traktuje go jako podstawową wartość korporacyjną. Badanie pokazało również, że zrównoważone działania są coraz częściej postrzegane jako element strategii oszczędności, przy czym 39% flot potwierdziło redukcję kosztów operacyjnych dzięki zrównoważonym praktykom. Większe floty, zwłaszcza te liczące ponad 500 pojazdów, udowodniły swoją wiodącą rolę w definiowaniu i wdrażaniu celów zrównoważonego rozwoju, a 75% z nich podjęło już konkretne działania w tym zakresie. Paliwooszczędne opony są wskazywane jako najpopularniejsze narzędzie w realizacji strategii zrównoważonego rozwoju, przy czym 56% flot stosuje je w celu zwiększenia wydajności i zmniejszenia wpływu na środowisko. Wyniki te potwierdzają rosnące zaangażowanie branży w integrację zrównoważonych praktyk przy jednoczesnym utrzymaniu wydajności operacyjnej.

Link do ankiety:

https://www.sustainablerealitysurvey.eu/pl/

Check Also

Spotkanie Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych TRANS z reprezentacją Ministerstwa Infrastruktury

10 czerwca 2024 roku, w Hotelu Korona w Rybniku odbyło się spotkanie członków Stowarzyszenia Przewoźników …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna jest chroniona przez reCAPTCHA i Google Politykę Prywatności oraz obowiązują Warunki Korzystania z Usługi.

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera aby nie ominęła Cię żadna nowość ze świata dużych samochodów.